Как да сме на първо място в Google?

Често хората обръщат по-голямо внимание на визията на своя уеб сайт, като пренебрегват структурата, функционалността, съдържанието и възможностите, които биха му позволили да постигне топ позиции в Google и да привлича много повече нови клиенти всеки ден.

Индивидуалната SEO маркетингова стратегия, трябва да служи като архитектурен и функционален план на разработчиците, които да подобрят сайта, така че той да бъде напълно съвместим с препоръките на SEO оптимизаторите и последните тенденции в SEO за Google. Ние ще ви изготвим индивидуална стратегия спрямо вашия бизнес, поставени цели, таргет групи, ключови словосъчетания, за да може сайта ви да излиза на челни места в Google по най-търсените и важни словосъчетания генериращи ви най-високи печалби.

 

Какво включва SEO оптимизацията?

Целта на SEO оптимизацията е да създаде условия за Google да възприема сайта като по-значим и да излиза на предни позиции по предварително определени ключови думи и словосъчетания.

В тази връзка ние ще предприемем следните стъпки:

 1. Анализ и предложение на ключовите думи и словосъчетания, по които да бъде оптимизиран сайтът.
 2. Проучване на актуалното позициониране на сайта и определяне на целите.
 3. Препоръки за оптимално използване на URL адресите.
 4. Препоръки и анализ на архитектурата на уеб сайта и проверка за грешки в HTML, CSS кода и други елементи, влияещи на оптимизацията.
 5. Анализ и препоръки за осигуряване на качествени входящи връзки към сайта.
 6. Анализ и препоръки за увеличаване на трафика.
 7. Използване на програми на Google за анализ и увеличаване на посещенията.
 8. Анализ и препоръки за създаване на SEO съдържание.
 9. Анализ и препоръки за оптимизация на изображенията.
 10. Препоръки за използване на социални мрежи за увеличаване на трафика и създаване на положителни социални сигнали за търсещите машини.
 11. Препоръки за избягване на използването на техники, които могат да доведат до наказание.
 12. Препоръки за използване на Silo структура.
 13. Създаване на доверие в сайта.

Всички фактори взети заедно допринасят за доброто възприемане на сайта от търсещите машини и позиционирането му на челни позиции в Google.

SEO оптимизацията е продължителен процес и за постигането на съществени резултати е необходимо полагането на целенасочени усилия.

План за SEO стратегия

 • Подбор и анализ на ключови думи – анализът на потребителското поведение е фундаментален въпрос и задължително трябва да стартираме процеса с неговото решаване.
 • Препоръки за оптимизиране на архитектурата на сайта – чрез изграждането на Silo структура си гарантираме правилното оптимизиране на всички части на сайта. За всяка избрана ключова дума трябва да имаме страница с подходящо съдържание.
 • Анализ и съвети по над 200 фактора – най-пълният известен до сега чек лист, който позволява на сайта да се класира на първо място в Google, да повишавате влиянието и печалбите си чрез интернет.
 • Управление на съдържанието – текстовата част помага за задържането на потребителите на нашата страница, също така чрез новини и съвети може да привличаме потенциални клиенти интересуващи се от новости в бранша.
 • План за линкбилдинг – външните линкове, въпреки и позагубили своята сила, оказват влияние върху Google показвайки му, че сайтът е коментиран, харесван, уважаван и препоръчван от потребителите.
 • Практически обучения на вашия екип – чрез серия от практически обучения ние ще обучим вашия екип как да поддържа сайта оптимизиран, за да не е нужно да плащате на някого и да не знаете какво точно извършва той за вас. Това ноу-хау може да прилагате и за други Ваши сайтове.
 • Месечни консултации и супервайзинг на изпълнението – за да се изпълни една задача трябват 2-ма човека – един, който да я върши, и един, който да го контролира. Ние ще контролираме процеса вместо вас, защото постигането на желаните резултати е в общ интерес. За срока на договора разполагате с времево неограничени консултации.

Най-добрият вариант за вас е да разполагате с наръчник, съдържащ всички описани компоненти, за да може да следите вашите служители какво и как изпълняват. Във всеки един момент ще може да се допитате до нас и да вземете правилното решение без колебание.

Ще ви бъде предоставен книжен или електронен вариант на индивидуалната SEO стратегия, която може да разделите на части и да делегирате на различни ваши служители конкретни действия.

А ко не можете да отделите един човек, който да се занимава ежедневно само с този проект, не препоръчваме да избирате този пакет. Резултатите от оптимизацията идват едва след последователни и целенасочени усулия по изкарването на сайта на първо място в Google.

 

Изпълненние за SEO стратегията

 • Подбор и анализ на ключови думи – анализът на потребителското поведение е фундаментален въпрос и задължително трябва да стартираме процеса с неговото решаване и правилният подбор на ключови словосъчетания, по които искаме да ни намират потребителите.
 • Анализ на конкуренти – за да изградим ясна картина къде нашият сайт се намира в момента, ще сравним неговите показатели с показателите на 5 наши конкуренти, ще анализираме какви действия извършват по тяхната оптимизация и стратегията им в интернет.
 • Анализ по над 200 фактора – най-пълният чек лист, който позволява на сайта да се класира на първо място в Google, да повишавате влиянието и печалбите си чрез интернет.
 • Анализ на съдържанието – ще установим наличието и наситеността на използване на ключовите словосъчетания, правилната им употреба, наличието на вътрешни връзки между страници, оптимизиране на изображенията и техните SEO атрибути.
 • Технически подобрения – важни елементи за SEO са структурата и начинът на генериране на URL адресите, H1 и H2 тагове, скорост на зареждане, XML карта на сайта, правилната настройка на SSL сертификата ви, вграждане на micro data и други над 170 фактора, които вашите програмисти ще трябва да извършат. Ние ще следим и контролираме процеса на подобрения, след което ще получите отчет за всички извършени дейности.
 • План за линк билдинг – външните линкове, въпреки и позагубили своята сила, оказват влияние върху позиционирането в Google, показвайки му, че сайтът е коментиран, харесван, уважаван и препоръчван от потребителите.
 • Създаване на входящи линкове – външните линкове се правят постепенно и процесът не трябва да бъде прекратяван, като след избора на ключови думи и извършване на анализ на конкурентите ще изградим индивидуална линк билдинг стратегия за всяка целева страница.
 • Създаване на входящи линкове
 • Социални сигнали – публикуването на съдържание във Facebook, G+, YouTube и други социални медии от своя страна допринася за набирането на по-голяма популярност и интерес към сайта blessabg.com, както и до подобряване на позициите на blessabg.com в Google. Използвайки вашите профили, ще споделите обновената информация в социалните мрежи.
 • Отчети за повишаване на трафика и позициите – в края на всеки месец ще изготвим подробен месечен отчет, който ще ви предостави информация за предварително заложените KPI – позициониране на сайта, трафикът, нови потребители и други.
 • Текущо адаптиране на стратегията – за постигането на максимален и бърз резултат е необходимо периодично да анализираме заложените в стратегията KPI. Чрез адаптирането ще разберем как да разширим сегашния си пазар и можем ли да завладеем нови пазари.