Метод за определяне на профил на аудитория в дигиталния маркетинг

Много търговски организации погрешно приемат, че е необходимо да публикуват съдържанието си навсякъде, за да увеличат шансовете си за постигане на желаните резултати.
Но проблемът с подхода на разпръскване и разпространение на тази информация е, че той не задържа достатъчно внимание на това дали правото достигат се хора, дали тези общности са възприемчиви към вашите послания или дали изградените там връзки с аудиторията оказват значително влияние върху бизнеса.

Предизвикателство е да категоризираме най-неотложните въпроси, поставени пред определен експертен екип или специалист при реализацията на една дигитална кампания, но изброените по-долу са сред задължително присъстващи в списъка със задачи на професионално подхождащия експерт по отношение на аудиторията или т.н. persona:

SEO маркетинг на съдържанието

Важността от отличаване на съдържанието на една дигитална кампания спрямо друга, определяща се от конкуренцията между корпоративни организации в надпревара за запазване на клиенти и спечелване на нови, се подсилва от факта, че дигиталната трансформация на бизнес моделите изцяло променя начина, по който маркетинговите комуникации функционират.

Конкуренцията за ангажиране на клиентите става по- ожесточена и очакванията за навременна, точна информация – онлайн, офлайн и по време на събития – нараства. Специалистите по seo маркетинг на съдържанието (т.н. seo content marketers) започват да осъзнават, че клиентът иска да стигне до най- подходящото съдържание възможно най-бързо, за да спести време и да минимизира риска в процеса на вземане на решения.

Частните организации, които избират подхода за прилагане на маркетинг на съдържанието, търсят един или повече от следните ефекти:

➡  увеличаване на продажбите;

➡  спестяване на разходи;

➡  по-добри клиенти с по-високо ниво на лоялност към продукта/марката

Използване предимства на предходни знания за минали и настоящи успешни кампании.

Характеристики на аудиторията

Коя аудитория ще бъде достигната чрез определен комуникационен канал; съответстват ли спецификите на този канал на ключовата публика или персонажите, към които сме обърнати; тази аудитория ще открие ли стойност в предлаганото съдържание;

Правила за ангажираност

Доколко тази аудитория e отворена да чуе посланията, които са отправени от компанията и би ли било приемливо да се споделят дълго текстово съдържание или снимките или видеоклиповете да са по-подходящи;

Комуникационен стил

Подходящи ли са тоналността, гласът и стилът на маркетирания бранд за тази общност; има ли разговори с чувствителен характер, които могат да доведат до кризи или рискове;

Ресурси и възможности на марката

Налични ли са ресурси за последователност на подхода; готова ли е компанията да слуша, отговаря и участва в съществуващи дискусии в допълнение към собствените си разговори.

Методът за определяне на профил се превръща във все по-популярен, защото клиентите очакват повече и демографски, пазарни сегменти и дескриптори на роли, които да помогнат на маркетинговите екипи да разберат какво искат хората и как да взаимодействат с тях, като ежедневното им поведение и предпочитания.

Персона е измислен герой, създаден като прототип на целевата аудитория. Тези архетипи на аудиторията обикновено включват илюстративни снимки и измислени имена, които ги правят осезаеми за дигиталните дизайнери и търговци.
Персоните идентифицират подобни модели на поведение, които водят до общи цели. Дигиталните експерти създават персони чрез анализиране на първични и вторични източници, включително етнографски прозрения, произтичащи от пряко наблюдение на хора и от данни за техните поведенчески модели.

Профил на персона

Профилът на т.н. персона се извлича чрез комбинация от пет изследователски метода:

 • демографски – дефинира основната структура на населението въз основа на география, доход, ниво на образование и други стандартни описателни атрибути;
 • психологически – фокусира върху ценности, мнения, интереси, стремежи, нагласи и начин на живот;
 • етнографски – включва наблюдение, при които прозренията се събират чрез гледане на предмети в ежедневието и улавяне на това, което не е изрично съобщено;
 • транзакционен – разкрива прозрения чрез исторически взаимоотношения с клиенти, включително истории на покупките на първи и трети страни и информация за обслужването след закупуване на даден продукт или услуга;
 • поведенчески – улавя пасивно данните чрез ангажиране с уебсайтове, мобилни устройства и други медии; установява съдържание и канали, които разкриват как публиката се ангажира в хода на една връзка.

Дигиталните дизайнери смесват поведението на личността и описанията на целите с контекст, за да създадат сценарии. Тези сценарии са гръбнакът на първоначалната кампания и разказването на истории. Когато средата се промени, поведението на публиката вероятно ще се промени. По този начин персонажите трябва да бъдат динамични.

Стратегии в дигитални кампании

Съвременни автоматизирани методи за анализ на дигитални кампании

В процеса на изследване на ефективност, нови технологии, клиентска лоялност и маркетинг в 21. век, е необходимо да сме информирани, както спрямо потребностите и нагласите на пазара и аудиторията, така и спрямо разпространените автоматизирани методи за анализ и оценка на ефективността на дигиталните кампании.

Най-популярните платформи за измерване на ефективността на дигиталните кампании към днешна дата:

CRO WDTANGLE
Платформата се използва основно за откриване на съдържанието, което интересува клиента, по предварително зададени параметри. С нея могат да се генерират анализи, които показват позицията на дадената компания или реализирана от нея кампания спрямо други акаунти в най- популярните платформи за нетуъркинг в социалните мрежи. Също така, възможно е да се проследят взаимовръзките с потребителите/акаунтите, които са споделили информацията, публикувана от клиента и тонът, с който е споделена.

HUBSPOT
Предимството на използването на този софтуер за автоматизация в маркетинга е, че предоставя съдържание в един удобен, интегриран „хъб“ или на едно „място“. Платформата позволява на компаниите да популяризират ефективността на отделните кампании.

SPRINKLR
Sprinklr е един от най-изчерпателните инструменти за управление на социални медии за фирмени марки. Всички процеси (планиране, наблюдение, слушане, отговори) могат да бъдат управлявани заедно. Аналитичният продукт осигурява на потребителите си мощни анализи и функционалност за отчитане, които да подсигурят база за преценка доколко наблюдаваният бизнес е работещ и ефекта от него може да бъде измерен.

NUVI
Най-подходящ за клиенти от B2B сферата. Подсигурява проучвания по теми и ключови думи, но предимно работи в съчетание с други инструменти за анализ.

SYSOMOS
Sysomos е една от най-широко използваните програми на Twitter, което означава пълен архив на всички tweets от началото на социалната платформа за телеграфни постове. Има и вграден компонент за

Facebook страници, което позволява кампаниите да бъдат проследявани и наблюдавани успешно.

Компоненти, които влияят върху ефективността на дигиталната маркетинг кампания

Повечето компании демонстрират стремеж резултатно да разпространяват съдържание в комбинация от платформи, за да останат конкурентоспособни и да увеличат влиянието си, което по-късно се доказва от технологиите за измерване на ефекта.

Тук е важно да се спомене, че още в процеса на планиране на дадената кампания, е от особено значение как е представено съдържанието в различните канали, за да бъде постигнат оптимален резултат. По-долу са изведени основни съдържателни и технологични компоненти, които влияят върху ефективността:

Метаданни

Широка категория, която покрива редица начини, по които може да се пренаписва смисъл и контекст на активите – включително категории, маркери, заглавия на страници и URL адреси – така че търсачките могат ефективно да класират и показват съдържанието.

ключови думи

Ключови думи / ключови фрази

Тип маркер за метаданни, които дават ориентир на програмите в интернет за търсене на съдържание, за да могат да се информират аудиторииите, когато се появи информацията, която те търсят. Клиентите следва да се уверят, че тези услуги и продукти, които са избрали, са описателни и ясни, но също така се доближават до мястото между търсенето и нивото на конкуренцията.

Изграждане на линкове

Получаването на референтен трафик чрез препратки към съдържанието от авторитетни, уважавани публикации, релевантни социални медии, изтъкнати лидери в индустрията и други високопоставени общности е основната стойност, с която SEO взаимодейства.

Призиви за действие

Това са „малките изявления, които биха могли“, тъй като и двете сигнализират на потребителите, че искате те да направят нещо след като се ангажират с вашето съдържание и да ги поставят на определенения от тях път към това преобразуване.

Както повечето индустрии днес, така и в тези в областите на маркетинга и комуникациите, се движат към технологии за цифровизация, което от своя страна изисква наличието на квалифицирана и добре обучена работна сила за една нова цифрова икономика. Доклад на Глобалната консултантска компания, предоставяща анализи в сферата на дигиталните технологии, идентифицира шест категории умения, които служителите следва да притежават в бъдеще, за да успеят в новите условия :

 1. Цифрова грамотност;
 2. Изграждане на технологично ноу-хау – умения за използване, манипулиране и създаване на технологии и данни;
 3. „Ние“ подход – умения за взаимодействие, изграждане на взаимоотношения и показване на самосъзнанието, необходимо за ефективна работа с другите, лично и практически;
 4. Създаване и решаване – умения за творческо решаване на проблеми, използвайки емпатия, логика и ново мислене;
 5. Култивиране на мислене за растеж – отношение към оставане на релевантност, непрекъснато учене и разрастване и адаптиране към промените;
 6. Специализирани за работа – съответните специализирани умения за справяне с приоритетите на местния пазар и специфичните нужди на отрасъла.

В дигиталната ера почти всичко, от което потребителят се нуждае, е достъпно само с едно натискане на бутон и почти всяка марка в наши дни има онлайн версия на продукти или услуги. Основателно е допускането, че цифровизацията е основна част от нашето настояще и бъдеще.

Същевременно обаче, нуждите на клиентите не са „двоични“ – те са в спектър, в който се намират както удобството, така и личният опит. Хората искат и двете, а марките могат (и трябва) да се обръщат към разнообразните и развиващи се нужди на потребителите.

Компаниите трябва да поставят нуждите, убежденията и предпочитанията на клиента в центъра на вземането на решения и в този контекст технологичните иновации и нови умения за практиците от маркетинг и комуникационната сфера ще са част от промяната.

Промяната оказва влияние върху работната сила в световен мащаб, а от своя страна маркетинговите и комуникационните специалисти следва да притежават не само основни компютърни умения, но и дигитални умения, които да им предоставят възможност да оперират с целия набор революционни технологични инструменти. Следователно може да се обобщи, че с четвъртата индустриална революция (Индустрия 4.0) настъпва дигитализацията на производството, а комуникациите следва да се адаптират към нуждите на компаниите, за да предадат разбираемо промяната на правилните целеви групи, изучавайки индивидуалните нагласи на потребителите.