Тенденции и инструменти в дигиталния маркетинг

By |2020-01-02T16:31:47+00:00January 2, 2020|blog|

С разпространението на компютърните технологии в световен мащаб и глобализирането на пазарите, компаниите все повече използват иновативни дигитални инструменти за обслужване на клиенти, разработване на продукти и онлайн реклама -от уеб сайтове до сайтове, на които информацията се генерира от самите потребители. Дигиталният [...]