Развитие на дигиталния маркетинг

By |2019-12-23T07:37:41+00:00December 23, 2019|blog|

Защо имаме нужда от маркетинг? Основната цел на всички маркетингови дейности е създаването на полза за потребителя, а технологиите променят начина на нейното създаване, разпространение и използване. Маркетинговата стратегия определя избора на дигитални средства за поддържането на трайни взаимоотношения с клиентите. Основни понятия [...]