Стратегии в дигитални кампании

By |2020-01-30T14:42:54+00:00January 8, 2020|blog|

Дигитални маркетинг стратегии За да се демонстрират възможностите на дигиталната маркетинг стратегия, тук ще се направи оценка на резултатите от четири реални кампании. Две по две кампаниите са със сходни параметри продукт, креативно представяне, време на провеждане, бюджет. При първите две кампании целевото [...]