Description

Employer branding работодателски имидж става все по-търсен като seo маркетинг

Днес все по-често компаниите се сблъскват с един сериозен проблем – намирането на подходящи кадри и запазването на квалифицирани служители. Причините за това са разнообразни, но най-вече свързани с тенденциите, които наблюдаваме на пазара на труда.

Те се изразяват в липса на подготвени кадри, съпътствано от рекордно ниско ниво на безработицата в България, което води до ожесточена конкуренция за привличане на таланти.
Едновременно с това, търсещите работа са все по-взискателни относно избора на работодател, а заплащането отдавна не е единственият мотивиращ фактор.
В тази ситуация на фирмите не им остава друг избор освен да се адаптират и да потърсят начин как да се превърнат в атрактивен работодател.
Тук на помощ идва employer branding-ът или казано по друг начин – изграждането на работодателски имидж.

Employer branding работодателски имидж

Тя отразява репутацията, която компанията си е изградила в качеството й на работодател. Затова е важно фирмите да насочат своите усилия към изграждането на положителен работодателски бранд, който им позволява да привличат таланти към своите екипи.
Докато в България тази тенденция тепърва набира популярност, в световен мащаб големите корпорации отдавна са изработили успешни employer branding стратегии, които непрестанно подобряват.

Безспорно, ключова роля за техния успех имат новите дигитални технологии, които предлагат широки възможности за изграждане на работодателски имидж. В следващите редове ще обърнем по-специално внимание на дигиталните решения, които да помогнат на компаниите в този процес.

Социалните мрежи са най-широко използваният канал за employer branding.

Голяма част от търсещите работа биха проучили компанията, преди да решат дали да кандидатстват за свободна работна позиция.

Разбира се, едно от първите места, на което ще търсят – това са фирмените профили в социалните мрежи като Facebook, LinkedIn, Instagram и др. Статистиката сочи, че 9 от 10 души биха кандидатствали в компания, която има активни и добре поддържани социални профили.
В тях фирмите трябва да представят себе си като привлекателен работодател, споделяйки не само информация за свободни длъжности, но и показвайки работната атмосфера, фирмената култура и ценности, своя екип, възможностите за кариерно развитие. Казано по друг начин, те трябва да покажат своето стойностно работодателско предложение, което да ги отличи от останалите им конкуренти.
Също така, социалните мрежи позволяват създаването на рекламни кампании, насочени към специфични аудитории, с цел привличането на таланти и затвърждаване на работодателския бранд. За да извлекат максимални ползи от възможностите, които социалните мрежи предлагат, е необходимо фирмите да изградят работещи стратегии за онлайн маркетинг и подобряване на имиджа на своя бранд.
Другата възможност е да се доверят на опитните специалисти от СЕО Решения , които да се погрижат вместо тях. Корпоративният уебсайт на компанията е следващото важно звено за изграждане на работодателския бранд.
Потенциалните кандидати по всяка вероятност биха отделили време, за да разгледат и него. Първото и най-важно условие е наличието на модерен, актуален и добре поддържан фирмен уебсайт.

Тенденциите в дизайна се променят често, затова е хубаво цялостен редизайн да бъде правен на всеки 2-3 години.

Все пак, това е лицето на компанията, което я представя както пред клиентите, така и пред потенциални служители. По тази причина, фирмите трябва да се уверят, че корпоративният уебсайт ще остави добро впечатление. Неговите функции обаче не се изчерпват до тук. За да могат кандидатите лесно да открият необходимата информация за свободни длъжности, е важно в уебсайта да присъства отделна кариерна страница.
Една презентационна кариерна страница е подходящ вариант за работодатели, които искат накратко да разкажат за своята дейност, постиженията и нуждите на компанията.
Тя може да се обогати с различни със снимки, видео съдържание и графики, които отново да работят за утвърждаване на положителен имидж на бранда. Работодателите, които искат да разкажат по-подробно за дейността си, могат да създадат и отделен кариерен уебсайт. В него трябва да бъдат включени възможностите за стажове за кандидати с малък опит, а също и работни оферти за вече утвърдени специалисти.

Разбира се, кандидатите ще потърсят информация за компанията и от външни източници. Кариерният уебсайт и профилите в социалните мрежи имат тежест, но важно е и какви резултати ще покажат търсачките за фирмата.
Затова утвърждаването на положителен имидж в Интернет и популярните търсачки като Google, е още един съществен аспект на дигиталния employer branding Това е възможно чрез използването на Search Engine Reputation Management (SERM) и Search Engine Results Pages (SERP).
Те включват работа по изграждане на позитивни новини, които да се появяват в първите страници с резултати от търсенето, което съпътства подобряването на работодателската онлайн репутация.

В същото време управлението на онлайн репутацията (ORM) е метод, който позволява да се определят кои елементи се отразяват негативно на компанията и да намерят начини за тяхното редуциране. В бъдеще все повече компании ще продължат да работят върху положителната репутация на своя бранд в Интернет. Изграждането на положителен работодателски имидж е стратегически процес, който изисква постоянство и усилия.

Правилният път за постигане на желаните от компанията резултати е чрез използване възможностите, които дигиталният employer branding предлага.