медицински маркетинг

Дигитален маркетинг за медицина

Маркетингът в медицината е процес, чрез който търси начин за определяне на потребностите на потенциалните си клиенти от качествени здравни услуги.

Успешни маркетинг стратегии за управление на медицински центрове

Маркетинговите стратегии в медицината са регулярни вътрешни и външни проверки на предлаганите здравни услуги в боници, клиники и дентални услуги съобразени с качеството на предоставяните от тях медицински услуги в контекста на тяхната квалифициране, етична и психо-социална значимост.

Здравен маркетинг

От тази гледна точка маркетинга в здравеопзването е призван да идентифицира целевите пазари на предлаганите медицински и дентални услуги.

Оценка и анализ на медицински сайтове и дигитално присъствие на медицински центрове и индивидуални практики на лекари и стоматолози

Дигиталния маркетинг за медицина прилага оценки и анализ по параметри за диверсификация и удовлетвореност за лечение от страна на пациентите и възможността да се предложи качествено и успешно предлагане на медицински услуги.

Успешно прилагане на маректинг стратегии  относно модификация на факторите, които биха улеснили обмена на предлаганите здравни услуги между пациент и здравно заведение  болница, клиника, дентална клиника, лаборатория и индивидуална лекарска практика/

Title

Go to Top