Как да правим реклама чрез Google Ads (Search engine marketing)

Платената рекламата в търсачките като Google, Yahoo! и MSN се осъществява чрез така наречените „Pay-per-click” методи или „Плащане на клик”. Тези методи дават възможност за насочена реклама, която се появява само когато някой търси свързана със същата тема информация.

Чрез математически алгоритми търсачките определят коя от платените реклами е най-релевантна с резултатите от направеното от потребителя търсене и му показват именно нея. Ако например напишем в Google „козметика”, отдясно на резутлатите от търсенето ни ще бъдат показани реклами на магазини за козметика, фирми за козметика и др.

Рекламата се заплаща само когато някой прояви интерес и кликне върху нея. Този тип реклама се характеризира с висока степен на яснота и измеримост на резултатите, тъй като лесно може да проверим кои ключови думи и реклама са привлекли даден потребител, колко време е прекарал на нашия сайт, кои страници е разгледал и колко ни е струвало това.

PPC рекламата може също така да служи и като ориентир при подбора на ключови думи, които да използваме при оптимизацията на нашия сайт, знаейки кои думи привличат най-много потребители и продажби.

Ако искаме информация за нашия фирмен уебсайт или магазин да бъде показан на потребители на Google и партньорските търсачки, които търсят информация за такъв тип продукти или фирми, може да използваме системата за реклама Google Ads .

Google Ads е гъвкав инструмент за реклама, при който чрез подбор на ключови думи, описващи рекламираните продукти или услуги, нашата реклама достига до потенциалните клиенти или бизнес партньори, които в момента търсят информация.

Рекламодателите предварително заявяват каква сума са готови да платят за един „клик” на техния сайт и всеки път „наддават” за това рекламата им да се появява при търсене на ключови думи, свързани с техния продукт или услуга. Два са основните критерия, на базата на които Google решава кои реклами да покаже:

  1. сумата, която са готови да платят рекламодателите за един клик на техния сайт и
  2. качеството на подбраните ключови думи и останалата информация към рекламата – доколко те са релевантни към търсенето на съответния потребител (т.е. доколко са полезна нашата реклама, ключови думи и уеб страница за потребителя). Така рекламодател с по-нисък бюджет, но с по- точна и качествена реклама може да спечели по-добра позиция.

Основните рекламни мрежи на Google са Мрежата за търсене на Google и Дисплейната мрежа на Google, можем да изберем да рекламираме в една от тях или в комбинации от двете

Основни рекламни мрежи на Google

Реклама в мрежата за търсене на Google – представлява мрежа от сайтове свързани с търсене на информация, в която се включват сайтове на Google като Google Търсене, Google Пазаруване, Google Карти, Google Изображения и Google Групи и техни партньорски търсачки като AOL. Рекламите биват показани в резултатите от търсенето на релевантна информация.

Основният формат на рекламите е текстови. Google search network

Реклама в Google дисплейна мрежа (Google Display Network) – мрежа за реклама, свързваща милиони информационни сайтове, блогове и интернет ресурси, които си партнират с Google и на които може да бъде показана съответната реклама, като тук се вкючват и сайтове и приложения за мобилни устройства.

Мрежата достига до около 83% от всички интернет потребители. Такива сайтове биват Google Finance, Gmail, Blogger, YouTube и др. В дисплейната мрежа могат да бъдат показани различни формати реклама – текст, изображение, видео, rich media (богати мултимедийни приложения и рекламни форми, включващи звук, анимация и други динамични елементи).

Дисплейната мрежа на Google предлага широк набор от инструменти за прецизно насочване/таргетиране на нашата реклама.

Рекламите могат да бъдат показвани в зависимост от типа страници и съдържание, от които съответният потребител в момента се интересува (контекстуално таргетиране), също така на базата на неговото цялостно поведение в интернет (устойчив интерес към определени теми) или да насочим рекламата към определени демографски сегменти.

Можем да изберем тематиката на сайтовете, на които да бъде показана нашата реклама или директно да ги посочим, в случай че знаем кои страници посещават целевите ни потребители.

Друг полезен инструмент за напомняне и привличане обратно на потребители, които вече са посетили нашата страница е функцията за ремаркетинг, чрез която нашата реклама бива показана на потребители, които вече са посещавали нашия сайт докато те вече разглеждат други сайтове.

Ако пък искаме рекламата ни да бъде показана на потребители от определена държава, град или дори квартал, можем да използваме фукцията за географско и езиково таргетиране.

Какво трябва да направим за да рекламираме чрез Google Ads?

Създаване на потребителски профил/акаунт.

Регистрацията в Ads се състои от логични и лесни за изпълнение стъпки, а при нужда от допълнителна помощ, потребителят може да се обади на безплатна телефонна линия за поддръжка. На първо място е необходимо да имаме профил в Google (напр. в Gmail) или да създадем нов такъв. След като сме създали профила си в Google, трябва зададем часова зона и валута, в която ще плащаме и накарая да потвърдим и да влезем в профила си Google Ads.

Създаване на рекламна кампания.

След като сме влезли в профила си в Ads, можем вече да зададем параметрите на първата си рекламна кампания Необходимо е да изберем име, тип, географски обхват, език и бюджет на кампанията, също така и какъв тип допълнителна информация искаме да бъде показана към рекламата (телефон, адрес и др.).

Бюджетът на кампанията представлява максималната сума, която сме склонни да похарчим на ден за реклама. Повечето хора, които едва започват работа с Ads, използват офериране за цена на кликване, за да плащат за всяко кликване върху рекламите им.

С тази опция задавате оферта за максимална цена на кликване (оферта за макс. CPC), която представлява най-голямата сума, която сте готови да платите за кликване върху рекламата Ви.

Друга опция, която можем да изберем Ads да задава офертите ни, за да помогне за постигане на максимален брой кликвания в рамките на целевия ни бюджет.

Подбор на ключови думи

Той изисква да опишем продуктите и услугите, които предлагаме максимално точно и коректно. Ако например продаваме лазерни принтери, трябва да създадем група от ключови думи, която да описва тези продукти, като например „лазерни принтери, мултифункционални устройства, цветни принтери, копирни машини, бърз принтер”.

За тази цел може да използваме инструмента за планиране на ключови думи Keyword Planner, който подпомага рекламодателите при изготвянето на техните Ads кампании.

Keyword Planner изчислява ефективността на различните ключови думи – сердномесечен брой търсения за съответния термин, конкуренция, средна цена на клик, генерира идеи за рекламни групи от ключови думи и др.

Как да правим реклама чрез Google Ads Видео