Какво е контент маркетинг (Content marketing) или маркетинг чрез съдържание

Контент маркетинга се е превърнал в най-актуалното и важно нещо в царството на seo маркетингa днес.

Днешните бизнес лидери разбират, че традиционният маркетинг е все по-малко ефективен, а необходимостта от интегрирано полезно и стойностно съдържание става все по-голяма.  Маркетинг чрез съдържание приема различни форми и размери. В същността на този тип маркетинг стои създаването на най-доброто текстово и визуално съдържание – от инфографика, публикация в социалните медии, онлайн брошура, лендинг страница до видео или картичка.
Това е най-добрият и успешен начин за ангажиране на настоящи и потенциални клиенти.

Доброто съдържание забавлява и образова като достига до клиенти и партньори без да продава директно. Маркетинг на съдържанието привлича и задържа клиенти чрез последователно създаване на стойностно съдържание с намерение за промяна или засилване на потребителското поведение. Това е непрекъснат процес, който е най-добре интегриран в цялостната маркетингова стратегия и е съсредоточен върху “притежаването” на медиите, а не върху “наемането им”.

SEO Решения цели да помогне на съвременните маркетолози, дизайнери, бранд мениджъри, специалисти по маркетинг в социалните медии, да усъвършенстват изкуството на създаването и планирането на ценно съдържание.

Развитието на дигиталните медии и ролята на съдържанието на ключов инструмент за комуникация чрез тях е довело до създаването на разклонение на дигиталния маркетинг, което да се занимава изключително с това – Контент маркетинга.

Той е маркетинг услуга за планиране, създаване и разпространение на уместно и ценно съдържание, с цел изграждането и ангажирането на добре подбрана и позната аудитория, и предизвикването на полезно действие или поведение от страна на потребителите.
В основата си, контент маркетинга представлява представянето на правилното съдържание на правилния човек в правилното време за да предизвика правилното действие. Той изисква маркетинг умения и приложението му вече не е само по желание за повечето марки в днешно време, а напълно задължително за всеки онлайн бизнес.
Потребителите очакват марките да произвеждат съдържание отвъд рекламата и често контент маркетинга може да е това което предизвиква по-голяма лоялност и застъпничество към една марка спрямо друга.

Бидейки селективни и целенасочени в процеса на планиране, подсигурявайки висококачествено изпълнение и развивайки солидна стратегия за разпространение, само така се създава модел за ангажиране чрез съдържание, който да подпомага бизнес целите в дългосрочен план.

Как да създаваме съдържание за социални мрежи?

5 основни принципа за успешем контент маркетинг

  1. SEO оптимизирано съдържание е нещо, което аудиторията консумира във визуална или звукова форма, то трябва да подпомага промяна в мисленето или онлайн поведението.
  2.  Доброто съдържание има предназначение. Всяко създадено съдържание трябва да има предназначение и в идеалния случай, и измерима цел прикрепена към него. Предназначението помага фокусирането при създаването на съдържание и допринася за производството на подходящото съдържание в подходящото време.
  3. Обемът е (често) враг на качеството. За един бизнес е важно да присъства навсякъде, където е важно за неговата аудитория, там където може да представи правдоподобно и уместно съдържание. Съставянето на големи количества съдържание само заради количеството може да излезе голям разход, отнемащ много време и носещ лимитирана възвръщаемост. В най-добрия случай ще е просто шум 264 с лого отгоре, в най-лошият ще изглежда неискрено и ще навреди на доверието в марката.
  4. Изпълнението има значение. Не е достатъчно да се знае какво да се произведе като съдържание, трябва да сме наясно как точно да се случи, възможно най-ефективно. Често за тези си нужди компаниите наемат агенции, външни създатели на съдържание и други.
  5. Разпространението е ключа. Изключително важно е бизнесът да има внимателно замислена стратегия, която да покрива платените, собствените и „спечелените“ (earned) канали. Както при всеки друг маркетинг, успеха при контент маркетинга зависи до голяма степен от първоначалното планиране и създаването на стратегия за действие.

Онлайн маркетинг стратегии

Как да създадем успешна контент маркетинг стратегия

За да постигнем целите си и за да създаваме ефективно и ефикасно съдържание е нужно да имаме контент маркетинг стратегия. Няма определени универсални шаблони за съставянето на такава стратегия, тъй като тя е уникална за и зависи от бизнеса, който я създава.

Контент маркетинг стратегията на практика представлява „широката история“, която бизнеса иска да разкаже. Тя се базира на основните характеристики и цели на бизнеса, очертавайки базовите направления, които трябва да се вземат предвид при създаването на съдържание. Контент маркетинговата стратегия е скица на ключовите нужди както на бизнеса, така и на клиентите му, както и детайлен план на това как съдържанието ще бъде използвано за адресиране на тези клиенти.

Причината за това се крие, може би в това, че същността на този маркетингов метод е да предоставя решение за проблемите на хората. Пренаситени от рекламни съобщения и дългогодишен непрестанен тормоз от страна на бизнеса, потребители вече рядко обръщат внимание на чисто рекламните съобщения и подтиквания. Съвременният потребител често вече сам инициира комуникацията си с даден бранд и ако, това което види не му хареса или не отговори на въпросите и нуждите му директно зачерква въпросната марка.

Именно на тази промяна в интереса и нуждите на хората, контент маркетинга дължи мястото си на напълно задължителен инструмент в онлайн комуникацията днес.
По-широкото разпространение и приложение на този маркетингова стратегия, я прави трудна борбата с конкуренцията за вниманието на потребителите, особено за големия бизнес.
За това усилията и борбата за създаване на по-ефективно и качествено съдържание са по-големи от всякога. А стремежа за публикуване на ново, по-интерактивно и завладяващо съдържание сa превърнали търсенето на специалисти в сферата на контент маркетинг в огромно.

Същност на дигиталния маркетинг

В непрекъснато еволюиращата дигитална среда, за да успее бизнесът трябва не само да развива маркетинговите си стратегии успоредно, но дори да изпреварва събитията.
Когато говорим за създаването на съдържание за онлайн приложение, това правило важи с двойна сила. Актуалността и уместността на съдържанието, което генерираме онлайн е от изключителна важност. Извършеното проучване по темата показва, че създаването на качествено съдържание и дигиталния маркетинг са неразривно свързани. Причината за това се крие в пренаситеността на потребителите от информация, както и в голямото разнообразие и бърз достъп до нея.

За да се избегне загубата на интерес, е нужно непрекъснато обновяване на стратегиите за действие и създаване на все по-интерактивно, полезно и пленяващо съдържание. Успеха на всяка маркетингова кампания в дигиталния свят зависи от съдържанието и от успешното му представяне.