SEO Решения hide

С разпространението на компютърните технологии в световен мащаб и глобализирането на пазарите, компаниите все повече използват иновативни дигитални инструменти за обслужване на клиенти, разработване на продукти и онлайн реклама -от уеб сайтове до сайтове, на които информацията се генерира от самите потребители. Дигиталният маркетинг се превръща в императив за всички компании в стремежа им да наложат на пазара своите продукти и услуги.

В настоящата среда на все по-голямо локално търсене (търсене базирано на местоположението/локацията на потребителя) новият подход за търсене на проспекти с помощта на цифрови технологии е довел до разработването на иновативен дигитален маркетинг.

 💡 Трите диаманта на всички времена

Иновации

Оксфордският английски речник определя иновациите като „въвеждане на нови неща, идеи или начини за правене на нещо“. Тази дефиниция доказва твърдението:

„Каквото и да ви e направило успешен в миналото, няма да ви направи успешен в бъдеще“.

Така например, Компаниите използват силата на виртуалната реалност като комбинация от технологии, които позволяват на потребителите да преживяват триизмерни, компютърно генерирани среди със звук, визуализация и допир.

Виртуалната реалност вече се прилага за събиране на информация относно реакциите на потребителите в разнообразни сфери: напр. нов дизайн на автомобили, на кухненско обзавеждане, външен дизайн на дома и други.

Дигитализация

Дигитализация е интегрирането на цифровите технологии в ежедневието навсякъде, където е възможно. Това включва популяризирането на продукти или марки чрез една или повече форми на електронни медии, което е функция на дигиталния маркетинг.

Според Института за дигитален маркетинг във Великобритания,

„Дигиталният маркетинг е използването на цифрови канали за популяризиране или предлагане на продукти и услуги на целеви потребители и компании“.

Маркетинг

Филип Котлър в книгата си “Управление на маркетинга” определя маркетинга като

Обществен процес, чрез който индивидите и групите получават това, от което се нуждаят и желаят чрез създаване, предлагане и свободна размяна на продукти и услуги с определена стойност “.

Американската маркетингова асоциация дефинира маркетинга като

„Процес на планиране и изпълнение на концепцията, ценообразуването, популяризирането и разпространението на идеи, стоки и услуги, за създаване на обмен, който удовлетворява индивидуалните и организационните цели”.

Дигиталният маркетинг е разновидност на маркетинга, която използва каналите, предоставени от цифровите технологии, за маркетинг на продуктите и услугите на дадена марка и за свързване на марката с потребителите.

Основната цел е популяризирането на марки чрез многобройни цифрови медии, като социални медии, системи за кратки съобщения, системи за мултимедийни съобщения, дисплейна реклама, вирусни видеоклипове и маркетинг в търсачките.

Някои от тези канали се използват за едностранна комуникация, при която компанията изпраща съобщения за популяризиране на продукта/услугата си без да получава обратна връзка от страна на потребителите.

От друга страна, при двупосочна комуникация компанията изпраща своето послание с цел да получи обратна връзка, коментар или предложение от своята целева аудитория, като по този начин набира информация за нагласите и очакванията на потребителите.

 Ползи от развитието на дигиталния маркетинг за потребителите

Съвременният дигитален или онлайн маркетинг предоставя следните предимства:

  • безпроблемен процес на покупка;
  • огромен избор, възможност за сравняване на продукти и доставчици;
  • разнообразни и сигурни начини за плащане – с дебитни, кредитни карти или услуги като например PayPal и Payoneer;
  • отстъпки при покупка онлайн;
  • възможност за преглед на мнения и рейтинг на потребители, които вече са закупили продукта или услугата, по-ниски цени от тези в магазинната мрежа и др. под..

Ползи за маркетинг стратезите

Ползите за маркетинг специалистите включват:

➡ изграждане на трайни и надеждни взаимоотношения с клиентите;

➡ намаляване на разходите и повишаване на ефективността на дейността;

 ➡ по-голяма гъвкавост – възможност за извършване на промени в движение;

➡ достъп до глобалните пазари;

➡ проследяване на продажбите в реално време; възможност за таргетиране на потребителски групи по зададени специфични демографски или поведенчески показатели;

➡ разнообразие от методи за достъп до потенциалните потребители; възможност за диалог с клиента в реално време; изключително точно измерване на резултатите от маркетинг кампаниите и други.

Сред многобройните задачи на маркетинга от важно значение са намаляването на разходите за дейността и минимизиране на времето за реакция към клиента. Тук интернет оказва както оперативно, така и стратегическо влияние.

Допълнително, процесът на създаване на стойност и изграждане на пазарна позиция на бизнеса зависи от действията в рамките на мрежи, достъпни посредством интернет.

Интернет и особено социалните мрежи оказват съществено влияние върху маркетинговите концепции като:

➡ Осигуряват ефективна комуникация както с вътрешната, така и с външната среда – бизнесът има възможност да събере точна информация за пазара, за да реагира незабавно на потребителските нужди;

➡ Интерактивна и ясна комуникация на бизнеса с други компании – възможност за създаване и поддържане на партньорски взаимоотношения с други фирми или клиенти;.

➡ Повишаване на познаваемостта на марката и лоялността на клиентите към нея чрез представяне на компанията и предлаганите от нея продукти и услуги в дигиталното пространство;

 най-успешнитедигитални маркетинг инструменти

Най-успешните дигитални маркетинг инструменти

Маркетинг експерти са били запитани кои, според тях, ще бъдат най-ефективните дигитални инструменти през 2019 година. По-долу ще опишем нашата представа защо тези тактики формират

 💡 Пет най-добри техники на дигиталния маркетинг

 ➡ Маркетинг на съдържанието

присъства в топ 3 в продължение на няколко години. Този инструмент е най-важен, тъй като маркетингът на съдържание може да се прилага във всички сфери на бизнеса, независимо от сектора или размера на дейността.

Ако се спазва правилната стратегия, може да се постигне ефект, който поддържа комуникациите във всички етапи от живота на потребителя. Тя подхранва всички цифрови канали от търсенето, електронната поща и маркетинга в социалните медии.

Стратегия, базирана върху маркетинг на съдържанието е от съществено значение за конкурентоспособността на компаниите в много сектори на икономиката.

 ➡ Изкуствен интелект и машинно обучение

Това е вълнуващ “нов елемент” в топ 5 и предполага, че търговците вече вярват, че ще постигнат висока възвращаемост от внедряването на най-новите инструменти с изкуствен интелект, които подкрепят многобройните маркетингови приложения, разглеждани в показаната инфографика.

Вярваме, че изкуственият интелект, използван в най-популярните маркетингови приложения, ще подобри автоматизацията и персонализацията на маркетинга, която е в основата на съвременните маркетинг концепции и подходи.

 ➡ Автоматизация на маркетинга и имейл маркетинга

Това също е многогодишен участник във водещата петица и не е изненадващо, тъй като, подобно на маркетинга на съдържанието, той е ефективен както за B2C, така и за B2B маркетинг.

Докато някои по-опитни организации ще направят подобрения чрез използването на изкуствен интелект, други фирми ще се възползват от подобряването на релевантността и времето на изпращане на техните имейли чрез използване на автоматизация и персонализация, осигурена с помощта на нови комуникационни технологии

➡ Big Data

включително пазарни и потребителски мнения, прогнози и анализи

Добре е, че виждаме „големите данни“ в първите пет най-успешни стратегии, тъй като вярваме в силата на маркетинга, управляван от познание за пазарното поведение на потребителите, придобито чрез анализ на масиви от данни.

В същото време, считаме, че анализът на данните, като например прогнозите и анализите, обикновено изисква по-големи бюджети, така че ще бъде ограничен предимно за по-големи организации. Използването на проучвания на потребителски мнения чрез използване на дигитални инструменти считаме, че ще остане достъпно за по-голям брой фирми и ще бъде сравнително по-популярен избор.

 ➡ CRO оптимизация на конверсиите и подобряване на интернет страници

За пръв път CRO е включен в топ 5, което е знак за нарастващо приемане на маркетинга, базиран на данни, тъй като процесите се подобряват в организациите, които могат непрекъснато да правят подобрения, използвайки А/Б програми за тестване. Има и възможност за нови инструменти с по-ниски разходи, включително Google Optimize, които са безплатни и достъпни за всички компании.

💡 Важността на иновативния дигитален маркетинг

В днешния дигитален свят е невъзможно да преувеличаваме значението на дигиталния маркетинг за успеха на бизнеса. Силните, успешни компании присъстват активно във виртуалното пространство, за да отговорят на клиентите, да създадат връзки с лидерите в индустрията и да разкажат историята на своята марка по креативен, истински и визуален начин.

Дигиталният маркетинг предлага безценната възможност да се оцени кои елементи от стратегията работят или не в реално време. Новите инструменти за дигитален маркетинг дават възможност на всяка компания – независимо дали е четиричленна компания или мултинационална корпорация, да създаде онлайн присъствие и въздействие върху целевите групи от потребители

Хората ежедневно използват дигитално съдържание.

Много скоро традиционните маркетингови методи ще изчезнат, а дигиталните ще заемат тяхното място. Има редица предимства на дигиталния маркетинг като основното е неговата по-голяма достъпност. Можем да достигнем до по-широка аудитория за по-кратък период от време.

Технологичният напредък доведе до значително затишие на традиционните маркетингови методи в маркетинг агенциите и отделите.

Хората преминаха към таблети, смарт телефони и компютри, които са областите, в които дигиталните маркетинг специалисти са завоювали най-голямо пространство. Ние живеем в дигиталната ера – изборът е да се адаптираме или да изостанем, смазани от технологично развилата се конкуренция.

💡 Възход на дигиталните маркетингови тенденции

Интернет на нещата (IoT)

Концепцията на интернет на нещата е проста: мрежа от физически обекти (неща) може да се използва за събиране и обмен на данни без взаимодействие човек-човек и човек-компютър. До 2020 г. се предвижда всяко домакинство да има повече от пет устройства, свързани с интернет.

Въздействие върху дигиталния маркетинг: Интернет на нещата е наистина вълнуваща технология; тя може да бъде въплъщение на удобството. Това би могло да означава и по-голям контрол върху данните от потребителите, независимо дали става въпрос за хора, които са на ти с дигиталните технологии или напротив.

Все още не сме сигурни какво, защо, как и кога маркетолозите могат да събират като данни от тези устройства – но потребителите няма да предоставят лесно своята информация без допълнителен стимул.

Wearables Устройства, които потребителите носят със себе си

Докато днес виждаме много устройства, носени от потребителите (например смарт часовникът на Apple или Samsung), индустрията на технологии далеч не е наситена. Тези технологии могат да се считат за критични елементи от интернет на нещата (IoT) и добавената реалност за лична, търговска и индустриална употреба.

Въздействие върху дигиталния маркетинг:

Днес до тези устройства и технологии малко хора имат достъп , но очакваме, че те ще получат истински пик след около 1-3 години.

Когато това стане обаче, дигиталните специалисти ще могат да извлекат ползи от потребителските нагласи, поведения, модели и тенденции. Тези технологии се преплитат в ежедневието на потребителите; следователно проследяването в реално време ще бъде много по-лесно.

seo Оптимизация на мобилни приложения App Store Optimization

Мобилни технологии

Мобилните технологии ще станат център на маркетинга. От мобилни телефони до смартфони, от таблети до приспособления за носене, еволюцията на мобилните устройства е един от основните фактори, влияещи на света на маркетинга. Тъй като фокусът се измества към по-малки екрани, марките ще могат да намерят поперсонализирани отношения с клиентите си, използвайки силата на мобилните устройства.

Освен това, Мобилното приложение е достъпно за всички компании. В миналото разходите за разработване на приложение бяха високи. Доминирането в мрежата от мобилни устройства ще доведе до това компаниите да осъзнаят, че приложението вече не е опция, а необходимост.

Прозрачност

Прозрачността ще диктува връзките между марките и клиентите. В момента клиентите търсят повече ангажираност от страна на марките. Тази тенденция ще продължи, тъй като клиентите стават все по-взискателни в очакване на прозрачност.

Истинските марки – тези, които „разговарят” и създават реална стойност, ще бъдат възнаградени. Това означава, че бизнесите, които все още не са направили взаимоотношенията си с клиентите прозрачни, в бъдеще са обречени на провал.

Виртуална реалност и 3D

Виртуалната реалност буквално потапя хората в любимото им телевизионно шоу, предоставя визуализация на място на желаната от тях дестинация за почивка. Впечатлението на клиентите е приоритет номер едно и – въпреки, че все още се развива – 3D технологията е готова да премине от новост към мейнстрийм. Тя ще стартира най-силно в игралната индустрия, но тъй като технологията за създаване и потребление става по-достъпна, умните маркетолози ще търсят начини да покажат продуктите си във виртуаления свят.

Внимание в премахване на предишни грешки

Преодоляване на трудностите, с които се сблъскват потребителите в миналото или настоящето. Трудностите включват например: консумация на време за регистрация, разкриване на лична информация, потенциална кражба онлайн, липса на пълна прозрачност на разходите, лично усещане и липсващи продукти, дълъг процес на фактуриране, подозрение за навременна доставка на продуктите, липса на доверие към уебсайтовете.

Успешни Дигитални Маркетинг Услуги от SEO Решения, които ще увеличат продажбите Ви. Цялостна маркетингова стратегия, Маркетинг в социалните мрежи, PPC кампании и анализи. Мобилни приложения. SEO и PPC реклама.

💡 Четири начина за правене на дигитален маркетинг

 ➡ Създаване на електронен магазин

Фирмите могат да закупят място онлайн чрез някоя компания, която предлага търговски онлайн услуги или да могат да го създадат свой собствен уеб сайт. Тези сайтове са създадени, за да ангажират потребителите да взаимодействат с компаниите, което ще рефлектира в други маркетингови резултати.

 ➡ Реклама онлайн

Компаниите могат да публикуват онлайн реклами по три начина:

➡ Обяви в специални раздели на основни търговски онлайн услуги

➡ Реклами в определени интернет групи, създадени за търговски цели

➡  Купуване на онлайн реклами, които се появяват, докато хората сърфират в интернет. Такива реклами включват банерни реклами, изскачащи прозорци, „тикери“ (банери, преместващи се през екрана) и „пътни блокове“ (реклами на цял екран, през които потребителите трябва да преминат, за да стигнат до други екрани, които желаят да видят).

 ➡ Участие в интернет форуми, дискусионни групи или интернет общности

Компаниите могат да участват или да спонсорират интернет форуми, новинарски групи и бюлетини, които се харесват на конкретни групи потенциални потребители със специални интереси.

 ➡ Използване на онлайн електронна поща или уеб кастинг.

Компаниите могат да изпращат информационни бюлетини на клиентите, специални продуктови или промоционални оферти въз основа на историята на покупките на клиенти. Уебкастинг или “push” програмиране изпраща информация, която би била интересна за потребителите.

Един маркетинг експерт правилно сподели, че:

„Дигиталното става като въздух: единственият път, когато ще го забележите е, когато не е там“

Разглеждаме някои от наистина интересните неща, които се случват днес, много от които се случват поради цифровото развитие. Това свързва цифровия и реалния свят. И това е, което ще се очаква в бъдещите технологии.

Вече повече от двадесет и осем години от раждането на интернет, но много фирми все още са на ранен етап от дългото пътуване, за да използват най-добре дигиталния маркетинг, за да останат конкурентоспособни.

Днес пазарът на търговците се превърна в пазар на купувачите. По този начин, маркетолозите трябва да се променят и трябва да са в съответствие с нуждите и очакванията на потребителите.

Напредъкът на цифровата технология и процесът на глобализация укрепват взаимосвързаността на пазарите, икономиката и промяната на нашето общество, както и нашите навици за пазаруване и поведението на потребителите.

Според маркетинговата концепция, компанията трябва да разбира нуждите на потребителите и да ги удовлетворява поефективно, за да бъде успешна.

Затова съществуващото потребителско поведение трябва да се разглежда, изучава, анализира и възприема в системите на всяка организация. Обновяването на потребителския опит е дигитален приоритет.

Нарастващата промяна в поведението на потребителите, както и на иновативните тенденции в дигиталния маркетинг е процес, който не спира.

Засилената глобална перспектива ще насърчи по-добро разбиране на динамиката на поведението на потребителите.