Какво е SEO Оптимизация за търсачки

SEO = Оптимизация за търсачки или как вашите клиенти да намерят пред­ложенията ви в Световната мрежа. Даже и перфектният уеб сайт е безсмислен, ако не е неоткриваем за популярните търсачки като Google, Yahoo и др.

SEO е когато изграждате своите уеб страници и използвате конкретни техники, които да ви помогнат да го ранжирате възможно най-високо в резул­татите, генерирани от търсачките (SERP). Колкото по-напред излиза в резул­татите вашата страница в Google, Bing, Yahoo и др., толкова по-висок трафик е вероятно да получите.

Днес съществуват два начина за повишаване на резултатите от търсене в големите търсачки и ще се спрем в тази статия.

Сега SEO може да се раз­бие на две отделни категории: оптимизация в страницата и оптимизация извън страницата.

Вътрешна оптимизация на сайт [on-page Seo]

Вътрешната оптимизация се отнася до всичко, което можете да направи­те В своя уеб сайт, за да направите ранжирането му по-високо като заглавия на страници, вътрешни връзки, мета тагове и както е посочено по-горе в тази гла­ва, достъпност, както и ясен семантичен код могат да допринесат страницата ви да се ранжира по-напред.

Всеки XHTML съдържа елементи, които трябва да бъдат използвани за оп­тимизиране на вашата уеб страница.

На всеки ясен HTML шаблон ще намерите следните HTML елементи:

Заглавие на страницата

 • Заглавията на страниците ви са един от най-важните фактори за оптимизацията на сайта. Всяка една страница и постинг трябва да имат свои уникални заглавия, включително ключови думи за съответната страница.
 • Можете да напишете например пост в блог за нова рецепта за шоколадова торта, която сте изпробвали. Следователно, е много важно да включите ‘Рецепта за шоколадова торта’ в заглавието на своя постинг , “Лесна рецепта за шоколадова тор­та” или “ Рецепта за шоколадова торта за деца” и т.н.
 • По този начин всеки, който търси рецепта за шоколадова торта в търсачката има по-голяма вероятност да попадне на Вашия по­стинг, тъй като той съдържа тези ключови думи.

Мета описание

 • Много хора забравят да включват мета описания на своите стра­ници. Тези описания представляват важно място за поместване­то на подходящи ключови думи за вашето съдържание, защото те се използват в резултатите от търсенето когато вашата страница е включена в списъка.
 • Например, ако продължим да използваме примера с ‘Рецепта за шоколадова торта’, едно добро мета описание на страницата би включвало тези ключови думи и свързани с тях. Така например, “Тази лесна рецепта за шоколадова торта е вероятно за най-вкусния, из­пълващ сетивата ви сладкиш, който сте опитвали” е едно добро мета описание, което може да използвате, защото е относително кратко, същевременно съдържайки достатъчно ключови думи.

Мета тагове

За всяка от страниците можете да включите набор ключови думи под формата на мета тагове. Те трябва да съдържат всички клю­чови думи от съдържанието ви, които преди това сте търсили.

Заглавия

 • Body Tags (H1, H2, H3, H4, и др.)
 • Когато пишете статиите си, трябва да разбиете съдържанието на по-малки части и абзаци, за да бъде то по-четимо. Тези участъци тряб­ва да имат заглавия, в които се използват тагове H1, H2, H3, H4, и др.
 • Принципно H1 таговете са запазени за заглавието на вашата ос­новна страница, със следващи заглавия (като тези, които използ­вах в този постинг) които са H2, H3 и т.н. Търсачките ги използ­ват, за да определят какво е важното във вашето съдържание. По тази причина заглавията, които са богати на ключови думи, са по-удобни в сравнение с родовите. Проверете дали сте поместили достатъчно ключови думи в заглавията си в оглед на приоритета в H1, H2 и H3 таговете на заглавия. Те се използват от много кро- улъри за разграничаване на важното съдържание.

Структура на URL

 • Силно се препоръчва включването на URL, които са удобни за търсач- ките за всяка от страниците, защото това осигурява по-добро полз­ване на кроулерите. По-кратките URL имат по-добра функционалност в резултатите на търсачките, но това не е единственият фактор.
 • URL, които включват целеви ключови думи, също са функционални. Локацията на тези ключови думи също оказва силно влияние. На­пример, site.com/keyword е по-добър вариант от site.com/365/738/ subfolder/keyword и др.

Изображения

Използването на изображения във вашето съдържание е идеален ва­риант да направите сайта си по-атрактивен визуално и да разчупи­те отегчителните текстови полета. Можете да използвате тези изображения с оглед повишаване на оптимизацията на сайта си. o Всичките ви качени изображения имат заглавия, затова ги тре­тирайте по същия начин като заглавията на вашите страници. Включването на приложими ключови думи ще помогне на хората да намират сайта ви при търсене с Google Images. o Можете да включите и Alt text и описания за своите изображения, което ги прави още по-удобни за SEO.

Съдържание (плътност на ключови думи)

Включването на приложими ключови думи във вашето съдържание е много важно, защото помага на търсачките да разберат за какво се отнася съдържанието ви. Опитвайте се обаче да избягвате повторе­ния и прекомерното използване на ключови думи просто за търсачки­те. Това може да доведе сайтът ви да бъде забранен от търсачките. o За да избегнете това, се постарайте да ограничите честотата на използване на ключови думи грубо до 2-5%. Ако това ви затруд­нява, създайте си специален речник и разширете фонда думи при писане. По този начин отново ще пишете за същото нещо, без да рискувате да ви бъде наложена забрана.

Линкове и вътрешни връзки

 • Хората често смятат, че стойност имат само линковете, които идват от други уеб сайтове. Доколкото тези линкове са важни, те не са единствените важни линкове!
 • Поставянето на линкове към други ваши уеб страници е един особено подходящ начин да подобрите своя сайт и когато се използват пра­вилно, вътрешните линкове могат да са полезно оръжие в аресанала ви за оптимизация.
  Те не само улесняват различните посетители в навигирането в сайта ви и намирането на търсено съдържание, но и осигуряват сайтът ви да бъде правилно кроулван, давайки на тър­сачките възможност да намерят всичките ви страници. Те помагат също така и за изграждането на относимост на страницата към ключовите думи и фрази, помагайки едновременно и за увеличаване излизането на вашите страници по-напред в Google.
 • Съществуват множество различни начини, чрез които можете да подобрите своята структура на използване на линкове. Основни­те са: линкове към съдържание и постоянни навигационни линкове.

Описаните осем техники са само някои от начините, чрез които може да по­добрите своята вътрешна оптимизацията на страниците. Всяка една, използвана независимо от останалите, няма да доведе до голяма промяна в ранжирането на сайта, но когато се използват в съвкупност, те ще подобрят трафика на сайта ви.

seo оптимизация на сайт

Външна оптимизация (извън страницата) Off Page

Външната оптимизация се отнася до техниките, които могат да се използ­ват за подобряване на позицията на уеб сайта в резултатите на търсачките (SERP). Много хора смятат външната оптимизация за изграждане на линк, но тя е нещо повече от това. Принципно, външната оптимизация е свързана с реклам­ните методи – извън дизайна на уеб сайта – с цел по-високо ранжиране на сайта в резултатите при търсене.

При сравнение с вътрешната оптимизация, външната оптимизация е свър­зана с дейности извън границите на уеб страницата. Най-важните са:

➡ Създаване на линк (като външни линкове)

➡ Социални медии (дейности във фейсбук, Twitter, YouTube каналите и др. )

➡  Социален букмаркинг

Външната оптимизация дава много добри индикации за това как светът (другите уеб сайтове и потребители) възприемат конкретния уеб сайт. Уеб сайт, който е полезен, е много по-вероятно да съдържа препратки (линкове) от други уеб сайтове, по-вероятно е да се споменава в социалните медии (харесвания във фейсбук, tweets, pins, +1’s и др.) и е по-вероятно да бъде сложен в отметките и да се споделя сред единомислещи потребители.

Какво може да получи Вашият уеб сайт от външната оптимизация:

➡ Излизане по-напред – уеб сайтът ще излиза по-напред в резултатите на търсачките, което означава повече трафик.

➡  Увеличаване на вътрешното ранжиране – вътрешното ранжиране е цифра от 0 до 10, която показва какво е значението на уеб сайта през погледа на Google. Тази система е измислена от Лари Пейдж (един от създателите на Google) и е една от причините Google да е толкова успешен при показване на най-значимите резултати при търсене. Днес рангът на страницата е един от 250 фактора, използвани от Google за ранжиране на сайтовете.

➡  позиции: получава повече линкове, има повече посещения и се споменава по-чес­то в социалните медии. Това е една безкрайна последователност от събития

➡ Повече показвания – по-високият ранг означава и по-добро показване, за- щото ако сайтът е на първите, при която едно нещо води до друго и т.н.

Както виждате, оптимиза­цията е много важен момент, ако искате да имате успешна уеб платформа. Тя е и много важна част от цялостния уеб дизайн / процес на уеб разра­ботване. За да използвате пълната сила на оптимиза­цията, трябва да ползвате и специални агенции, които ви помагат в това да разбере­те кое е важно, за да извърш­вате успешна уеб дейност.

Има редица стъпки, които трябва да се вземат предвид при разработването и използването на една успешна уеб платформа. Не е въз­можно всички стъпки, които споменах, да се опишат подробно в един доклад, те трябва да се развият точка по точка.

Много от стъпките изискват силно специализирано ноу-хау, опит и креативност, за да може да се получи един професионален продукт. Наистина е важно да имате професионална концепция, която да описва всички детайли, какво например е изпълнил вашият уеб сайт за постигане на поставените от вас цели.

Правилната концепция, опитните и отдадени на работата си уеб разработчици заедно с добрите практики, които научихте от нашата компания, Caritas, Volkshilfe и други компании, които споменахме в проекта, ще ви помогнат да постигнете целите на уеб дейностите си в България.