Основни инструменти във Facebook

By |2021-04-19T15:16:30+00:00April 19, 2021|blog|

Кои са основните инструменти във Facebook? Личен профил - множество фирми преди време са създали свои про­фили за Facebook реклама като физически лица и сега са изкушени да ги запазят, защото вече имат няколкостотин приятели. Личните профили не осигуряват същата сгъвкавост като страниците. Основният [...]

Comments Off on Основни инструменти във Facebook

Омникална търговия

By |2021-04-06T05:30:15+00:00April 6, 2021|blog|

Основи на омникалната търговия Дигиталните портфейли на практика заместват физическите като позволяват да се извършват плащания, без да се използват физически платежни карти (т.нар. пластики) или пари в брой. Те са софтуерен продукт за сигурно съхранение на чувствителна платежна информация, вкл. номера и [...]

Comments Off on Омникална търговия

Инструменти за онлайн присъствие

By |2021-04-04T19:42:41+00:00April 4, 2021|blog|

Основни инструменти за онлайн присъствие Процес на уеб дизайн - планиране, дизайн и разра­ботване на модерна уеб платформа Принципно повечето уеб дизайнери могат да потвърдят, че голяма част от процеса на интернет маркетинга е стандартна процедура. При голяма част от проекти­те се повтарят едни [...]

Comments Off on Инструменти за онлайн присъствие

SEO Оптимизация за търсачки на Вашия сайт

By |2021-04-01T03:58:35+00:00April 1, 2021|blog|

Какво е SEO Оптимизация за търсачки SEO = Оптимизация за търсачки или как вашите клиенти да намерят пред­ложенията ви в Световната мрежа. Даже и перфектният уеб сайт е безсмислен, ако не е неоткриваем за популярните търсачки като Google, Yahoo и др. SEO е [...]

Comments Off on SEO Оптимизация за търсачки на Вашия сайт

SEO оптимизация на wordpress сайт

By |2021-03-14T06:45:13+00:00March 13, 2021|blog|

SEO оптимизация на wordpress сайт SEO оптимизацията има за цел да изследва ианализира някои алгоритми за SEO Маркетинг оптимизация при използване на системи за управление на съдържанието cms система Wordpress . Нарастващите изисквания на обществото към създаването и използването на нови възможности в глобалната мрежова [...]

Comments Off on SEO оптимизация на wordpress сайт

Как да привлечем клиенти с публикации в социални мрежи [2021]

By |2021-01-30T10:58:31+00:00January 30, 2021|blog|

Как да привлечем клиенти с публикации в социални мрежи Споделяйте публикации от различните Ви социални канали, за да привлечете внимание. SEO Решения е дигитална агенция, която специализира в създаването на инфографики, видео, визуален, дигитален и seo маркетинг. Ще се радваме да ви помогнем [...]

Comments Off on Как да привлечем клиенти с публикации в социални мрежи [2021]

Как да привлечем клиенти онлайн?

By |2021-01-30T11:00:48+00:00January 27, 2021|blog|

Как да привлечем клиентите онлайн и как да създадем връзка с тях? Създаване на връзка и привличането на клиента онлайн за по-дълго време е важен онлайн маркетинг интрумент и seo маркетинг стратегия за повишаване на трафика и видимостта на Вашия сайт в интернет. [...]

Comments Off on Как да привлечем клиенти онлайн?

Онлайн маркетинг управление

By |2021-01-22T08:43:56+00:00January 22, 2021|blog|

Какво е онлайн маркетинг управление на бизнеса? Онлайн маркетинг бизнес управление на фирмата означава да се съобразят всички управленски дейности на фирмата с изискванията на пазара. Необходимостта от проучване на потребностите и желанията на клиентите се дължи на обстоятелството, че съществува конкуренция и [...]

Comments Off on Онлайн маркетинг управление

10 съвета как да рекламираме ефективно по време на криза [2021]

By |2021-01-19T07:34:13+00:00January 19, 2021|blog|

10 съвета как да рекламираме ефективно по време на криза Рецесията стимулира появата на ново seo маркетингово съзнание, ориентирано към отчетността и резултатите. Не силните или пък интелигентните оцеляват, а тези, които се научат да се адаптират най-бързо - принципът на еволюцията като че ли [...]

Comments Off on 10 съвета как да рекламираме ефективно по време на криза [2021]

Измерване и управление на удовлетовреността на клиентите

By |2021-01-19T06:28:57+00:00January 11, 2021|blog|

Всеки онлайн бизнес е необходимо да е от­ворен към получаването на обратна връзка и активно да слуша клиентите си, за да измерва и управлява на удовлетовреността на клиентите През 2020 г. по-голямата част от проучва­нията по света се осъществяват онлайн. Преди 10 години тази практика [...]

Comments Off on Измерване и управление на удовлетовреността на клиентите

Title

Go to Top