Кои са основните инструменти във Facebook?

 1. Личен профил – множество фирми преди време са създали свои про­фили за Facebook реклама като физически лица и сега са изкушени да ги запазят, защото вече имат няколкостотин приятели. Личните профили не осигуряват същата сгъвкавост като страниците. Основният недостатък е, че не знаете дали сте още в лентата с новини на приятелите си или не. Чрез личния си профил можете да изпращате съобщения до своите контакти, което не можете да правите ед­ностранно със страницата, затова е подходящо да използвате тази функция, за да ги насочите да харесат Вашата нова корпоративна страница.
 2. Facebook група – групите са подхоящо място както да достигнете до целевите ви потребители, така и да изградите участвате активно в дискусии касаещи Вашата професионална обаст, да установите контакт с лидерите на мнение, да изградите авторитет и вие самите да станете такива. Групите са мястото, където може да споделяте своя опит с останалите, предлагайки полезна информация и помагайки на останалите членове да разрешат свои проблеми. Нишовите групи са най-взискателната аудитория с която е желателно да споделяте само наистина качествено съдържание, което вие самите бихте се радвали да прочетете и никога да не пускате публикации, които могат да се приемат като спам. Активното участие в такива групи и споделянето на полезно съдържание, което е от полза и за останалите е инвестиция, която може да ви се отплати под формата на репутация, нови потребители, контакти и партньори.
 3. Фирмена страница – това е най-гъвкавият и добър инструмент за маркетинг във Facebook, който заслужава да вложите цялата си енергия и ресурс. Една от най-полезните функции на страницата във Facebook е достъпът до ста­тистика в реално време. Това е основният ви инструмент и е добре първите ня­колко месеца усилено активно да го разучавате и ползвате.
  Благодарение на нея ще разбирате какви публикации харесват потребителите, кога са активни и т.н. Важно е администраторът на страницата да бъде човек, който разполага с доста­тъчно време. Ако това не е възможно, положителното е, че поддръжката на стра­ницата може да се прави от повече от едно лице, което има няколко предимства – различните хора могат да се заместват, когато някой от тях няма възможност, да се допълват и разнообразяват съдържанието, задълженията могат да се разде­лят по области – един да следи само статистиката, друг да се занимава с постове­те и не на последно място – това дава възможност на повече служители да усвоят умения за работа с Facebook.
  За начало бихте могли да дадете администраторски права на повече хора, за да могат да поканят своите контакти да харесат стра­ницата, а когато вече сте набрали няколкостотин харесвания, да останат само хората, които действително ще се занимават с поддръжката на страницата.
 4. Новини (News feed) – така се нарича основната страница, която потре­бителите виждат при влизане във Facebook и на която се появяват публикациите на други потребители, страници и т.н. Там потребителите прекарват основното си време и е важно вие да присъствате там. За съжаление алгоритмът, по който се под­реждат и генерират поствете в този нюз фийд е доста сложен, непоследователен и дори самата компания Facebook трудно го управлява.
  Поради тази причина, някой може да ни е приятел във Facebook или да е харесал страницата ни, но тъй като на­шите постове не са му интересни, той не ги получава. Поради това е особено важно да публикуваме съдържание, което да „включва“ аудитория, т.е. да я провокира да даде обратна връзка като хареса, сподели или коментира нашия пост. Facebook въз­награждава постоянната активност, затова е необходимо редовно да публикуваме съдържание. В противен случай нашите постове постепенно ще спрат да се появя­ват в лентата с новини на харесалите страницата ни потребители.
  Алгоритъмът на базата на който Facebook преценява дали даден пост би бил интересен за опре­делен потребител включва анализа на фактори като това дали посещава, харесва редовно и споделя постове на дадена страница, дали разменя съобщения с определени хора, кой негов приятел е харесал/коментирал поста и др. Facebook разпространява с приоритет тези постове, на които има повече реакции изразяващи се в следните основни действия: харесване, споделяне, коментиране, отваряне на снимка или линк. Поради тази причина, основният показател за ефективност на дадена публикация или кампания във Facebook е така нареченият response rate или процентът потреби­тели, които са реагирали по някакъв начин на нашата публикация.

фейсбук бизнес марктинг

Полезни съвети от които може да се възползвате при провежда­не на Вашите промоционални кампании във Facebook

Целева аудитория

в маркетинга се използ­ва термина „персона“ (byer persona) или потреботелски самоличност, което пред- ставява измислена личност, създадена за да отразява всички характеристики на целевата ви аудитория. Отделете един час, за да поразсъждавате усилено и да съставите подобен събирателен образ на вашите потребители. Колкото повече мислите върху техните харктеристики, толкова по-подготвени и уверени ще бъде­те в комуникацията си с тях. В процеса на съставяне на този портрет се опитай­те да измислите всеки детайл за този въображаем клиент. Опишете го и дори му дайте име. Винаги когато публикувате съдържание имайте предвид този образ и си задавйте въпроса дали на него това съдържание ще му бъде интересно и полезно.

Забавно и атрактивно съдържание

Facebook е преди всичко място за развлечение и потребителите реагират позитивно на подобно съдържание. Тук не е мястото за прес съобщенията, които публикувате на корпоративната си страница, тук е мястото да говорите за Вашата фирма по по-непринуден начин, който да предизвиква приятна емоции и симпатии у аудиторията.

Полезна стойност за потребителя

Публикувайте смислени и съдържателни постове, който не обиждат и чието съдържание вие разбирате, разказвайте за себе си, за продуктите си, за ползите от тях, разказвайте и за свързани с Ваша­та професионална област теми. Създавайте полезна стойност за потребители­те, като им давата възможност да си формират информирано мнение по въпроси свързани с вашите услуги и продукти. Така ще създавате доверие към Вашата фирма и ще можете да ги водите към покупка, без да им казвате „Купи това”! Не забравайте, че страницата ви във Facebook представя човешкото лице на вашия бизнес, а този тип взаимотношения изискват взаимност и доверие.

Изграждане на Facebook стратегия

Подберете няколко теми в началото на седмицата, които искате да пуснете и планирайте предварително постовете за съответните часове. Ако възнамерявате да пуснете реклама или ви предстои важно събитие, което ще бъде флагман на Вашата кампания е добре да започнете подготовка поне седмица преди това. „Подгрейте” Вашата страница с повече интересни постове и съдържание и се опитайте предварително да активи­зирате потребителие, за да може кривата на интереса да е възходяща. Само така можете да се възползвате максимално от рекламата/силното събитие.

Кога да публикуваме

Не поз­волявайте Вашата страница да изпадне от нюз фийда на потребителите ви. Това става, когато публикувате в часове, когато те не са онлайн или те не проя­вяват интерес към съдържанието им. Експериментирайте, за да откриете своя успешен модел- например тинейджърите могат да са активни преди 9 сутрин­та и след дванайсет, както и към 2 ч следобяд. Офис служителите обикновено преглеждат Facebook-a си сутрин след включване на компютъра, но понякога са активни и след 11.
Ако имате силен пост, но времето навън е хубаво, преценете дали не може да го отложите за друг път, за да достигне до повече хора (лошото време традиционно води до по-голяма активност в интернет). Използвайте свои­те лични профили, за да харесвате и сподляте от корпоративната си страница.