SEO Решения hide
3 30 правила за SEO оптимизация на сайт

Какво е SEO оптимизация на сайт?

SEO Оптимизацията на сайт за търсещите машини Search Engine Optimization е комплексен процес на оптимизиране на сайт с цел успешното му позициониране при търсене в различни търсещи машини.

Какво включва SEO процесът (набор от методи и техники)

 • подходящ домейн
 • оптимална структура на сайта
 • уникално, оптимално и качествено съдържание чрез различни подходи (синонимен речник) подходящи ключови думи, описващи тематиката на сайта
 • създаване на партньорски отношения с други сайтове, с цел размяна на линкове
 • регистрация на сайта в портали, търсачки, директории и други източници на информация
 • ежедневно обновяване на съдържанието и контакт с аудиторията

Цел на SEO оптимизацията

SEO оптимизацията на сайт за търсещи машини има за цел да осигури на даден сайт по-предна позиция в страницата с резултати SERP, от Search Engine Results Page, получени при търсенето по определени ключови думи. Рядко потребителите разглеждат резултатите след трета страница, а най-често се задоволяват с попаденията, показани на първа страница.

Това е и голямата цел на една SEO- кампания – да придвижи даден сайт в челната десетка (обикновено търсачките показват по 10 резултата на страница).

Да подобри позицията в резултатите на търсачката чрез адаптиране на структурата, съдържанието и програмирането на сайта SEO има за задача да оптимизира уеб сайтовете с цел по-доброто им класиране в списъците с резултати на независимото класиране на търсачките, следователно архитектурата и съдържанието на сайта, както и ключовите термини трябва : да са съобразени с изискванията на търсачката да отговарят на критериите за класиране да се сигнализира високата им стойност за търсачката. Това ще осигури на сайта постигането на възможно най-добра позиция в списъка с резултати.

seo оптимизация на сайт

SEO отнема време! Критерии за класиране в резултатите

 • Идентичност на ключовите думи: търсените понятия трябва да се появяват във вида, който се задава при търсенето
 • Наситеност с ключови думи: текст, съдържащ в по- голяма степен търсеното понятие, т.е. с по-висока плътност, има по-голямо значение, но не и след преминаване на “критичната граница”
 • Сходство на ключовите думи: Колкото по-близки са отделните думите в търсеното понятие, толкова по-важен е сайтът за търсенето
 • Значение на ключовите думи: търсените термини, намиращи се в началото на текста, се оценяват по-високо .
 • Популярност на линка: при класирането в резултатите отчита се броят на връзките към сайта като от значение е не само броят, но и значението на линковете

Как се прави SEO оптимизация на сайт?

Различните търсачки използват различни алгоритми за оценяване на индексираните сайтове. Затова при търсене по една и съща ключова дума в различни търсачки се получават различни резултати. В своите сайтове някои търсачки дават указания (съвети) за подобряване оценката на индексираните сайтове. Въпреки че съществуват различия при отделните търсачки, като значими могат да се посочат следните правила:

етапи на seo оптимизация на сайт

30 правила за SEO оптимизация на сайт

Избягване на графични изображения за сметка на текст.

Началната страница на сайта трябва да включва текст, който достатъчно ясно да описва естеството на бизнеса. Обяснението – търсачките разчитат съдържанието на текста, но не и графичните изображения. Това не означава, че не трябва да се използват графични обекти. Когато ги има, обаче, те трябва да са придружени от текст, включващ основните ключови думи, по които предприятието очаква да бъде намерено от потенциалните клиенти.

Допълнителна препоръка при ползването на графични обекти е към тях да се добавя т.нар. ALT- атрибут – текст, който се вижда при посочване на графично изображение с курсора на мишката. Този текст вече е разпознаваем от търсачките и може да ги ориентира за съдържанието на графичния обект.

Препоръчително е ALT-атрибутът да съдържа ключови думи, по които се оптимизира сайтът. Дължината на текста в ALT-атрибута е добре да не надвишава 150 знака (вкл. разстоянията между думите). Колкото по- напред в текста са позиционирани ключовите думи, толкова по-добре.

Да се използват ключови думи в имената на файловете

Наименованието на един графичен файл може допълнително да ориентира търсачките за съдържанието на файла. Например, наименование lures-mepps-aglia.jpg е много по-информативно в сравнение с image0001.jpg. Ако името на файла е съставено от повече думи, е добре те да са разделени с тирета, а не примерно LuresMeppsAglia.jpg. Допълнителен аргумент за по-точно наименуване на файловете е възможността сайтът на предприятието да бъде достигнат чрез търсене по ключова дума в категорията „Изображения”.

Да се използват мета-тагове

Мета-таговете са част от HTML-кода, с който е написана една уеб-страница. Таговете, които имат значение за SEO, са:

 ➡ За описание на сайта – пример:

Информацията в мета-таг description се използва от търсачката за кратко описание на съответния сайт. Текстът от този таг се използва като резюме, което се вижда непосредствено след заглавието на сайта. По него потребителите много често се ориентират за релевантността на съответния линк. Ето защо е необходимо за мета-таг description да се подбере такъв текст, който да е сравнително кратък и достатъчно ясно да описва естеството на сайта.

 ➡ За асоцииране на сайта с определени ключови думи – пример:

В мета-таг keywords се изброяват ключови думи, с които предприятието желае да бъде свързан неговия сайт (думите трябва да са разделени със запетая). Информацията от този таг дава представа на търсачката за съдържанието на сайта. По този начин някои търсачки се ориентират кои сайтове да предложат на потребител, търсещ по определена ключова дума.

Не бива да се повтарят едни и същи ключови думи в мета-таг keywords, защото някои търсачки санкционират подобни повторения като понижават оценката на сайта или го изключват от своята база данни. Сайтът може да бъде санкциониран и ако ключовите думи от мета-таг keywords не се срещат в съдържанието на сайта. Някои търсачки (например Google) вече не използват ключовите думи от мета-таг keywords като класиращ фактор, но други търсачки все още ги отчитат.

Да се използва експресивно заглавие на сайта

Под заглавие на сайт се има предвид не текст, разположен някъде в началото на страница, а текстът, който се показва като заглавие на текущия прозорец (таб) в браузъра.

Заглавието трябва да подсказва основното предназначение на сайта, естеството на бизнеса, който предприятието развива чрез него. При оценяването на сайтовете търсачките използват и съдържанието на техните заглавия. Така правилният избор на заглавие може да осигури по-предна позиция на сайта при търсене по ключова дума, присъстваща в title-тага. Безполезно е да се задават имена като „Добре дошли в сайта на …”. Те по никакъв начин не ориентират търсачките, а и потребителите, какво е съдържанието на сайта. Ключовите думи, по които се оптимизира сайтът, следва да присъстват възможно по-напред в заглавието на сайта – например, SEO SEO оптимизация на сайт от SEO Решения (seobg.net).

Заглавието следва да е кратко, ясно и ориентиращо за потребителя. Трябва да се има предвид, че ако заглавието на сайта е по-дълго, само първите 65 символа се показват в SERP, следващите се заместват в многоточие… Добре е основното послание да се съсредоточи в първите няколко думи от заглавието. Как не трябва да се изписва едно заглавие (пример): A Comprehensive List of Tips and Tricks for SEO. Как е добре да се изпише същото заглавие: SEO Tips and Tricks – A Comprehensive List. По този начин, прочитайки първите няколко думи от заглавието, хората ще разберат за какво се отнася съответния сайт. При показване на сайта в SERP, онези думи от заглавието на сайта, които съответстват на търсените от потребителя ключови думи, са удебелени. Това допълнително ориентира потребителя доколко даден сайт е релевантен на неговото търсене.

Ключовите думи да присъстват в URL-адреса на сайта

Колкото по-напред в URL-адреса е поставена една ключова дума, толкова по-предна позиция би имал сайта при търсене по тази ключова дума.

Да не се пренасища съдържанието на сайта с ключови думи. Тази препоръка е валидна не само за съдържанието, а и за мета-таговете, заглавието на сайта и използвания текст в ALT-атрибута. Добре е текстът да е наситен с ключови думи, но не и да се прекалява с тяхното повторение. Предозирането с ключови думи в съдържанието на сайта може да доведе до санкции от страна на търсачките. Като неписано правило, препоръчва се за по-кратки текстове ключовата дума да бъде повторена 2-3 пъти, а за по-дълги текстове – съответно 4-6 пъти.

Осигуряване на линкове от други сайтове (link building)

Освен съдържанието на сайта, търсачките „се интересуват” и от популярността му сред други сайтове. Колкото повече сайтове „сочат” към даден сайт, толкова по-висока е неговата оценката и съответно ще се показва на по- предна позиция в SERP. Не е без значение и кои са сайтовете, публикували линк към сайта. Колкото по-висок е техният рейтинг, толкова по-значимо е влиянието им върху оценката за сайта (за търсачките сайтът изглежда по-реномиран, ако реномирани сайтове са публикували линк към него).

По-добре е да се осигурят по-малко на брой, но силни линкове. Един линк, осигурен от сайт с висок PageRank, може да е по-ефективен от множество по-слаби линкове (с нисък PageRank). За предпочитане е входящите линкове да идват от сайтове с тематика, сходна с тази на оптимизирания сайт.

Входящи линкове могат да се осигурят по различни начини. Един от тях е добавянето на сайта в уеб-директории.

Основната полза от регистрирането в уеб-директория се свързва с повишаване на оценката, която търсачките дават на сайтовете. Иначе, самата уеб-директория е малко вероятно да осигури трафик към сайта – обикновено потребителите търсят необходимата информация с търсачки, а не „ровят” собственоръчно в тромавите дървовидни структури на уеб-директориите. За какво могат да са полезни (или безполезни) уеб-директориите, прочетете повече на адрес http://bit.lv/i5GI3E.

Добра идея е предприятието да се свърже с производителите или доставчиците на продуктите, които предлага, и да поиска да публикуват на своите страници линк към неговия сайт. По този начин се повишава рейтингът, който търсачките дават на сайта на предприятието поради наличието на линкове, идващи от сайтове, които предлагат сродни и/или допълващи продукти. Изгода от това имат и самите доставчици на предприятието – колкото повече продукти продава посредникът, толкова по-големи ще са поръчките му към доставчиците.

Други възможности са сайтовете от типа електронни списания или новинарски сайтове. По принцип те привличат голяма аудитория, динамично обновяват своето съдържание и получават високи оценки от търсачките. Следователно, линк, получен от такива сайтове, би повишил оценката за сайта на дадено предприятие. сайтове с охота приемат материали за публикуване.

Линкове от други сайтове.

Не всички входящи линкове са полезни за сайта. Така например, Google санкционира платените линкове. Възможно е злонамерени лица да публикуват линк към даден сайт с цел влошаване на позициите му в SERP. В такива случаи собственикът на сайта има две възможности: да влезе във връзка с хората, публикували линкове към неговия сайт, и да помоли за премахване на линковете; ако това не проработи, собственикът на сайта може да откажете нежеланите линкове като използва функцията Disavow links. Чрез нея указаните линкове не се отчитат при определяне на PageRank на сайта. За подробности виж http://bit.ly/SZtCq6. От Google предупреждават функцията Disavow links да се използва само в краен случай и с повишено внимание, за да не бъдат отказани по грешка полезни линкове и така да се влошат позициите на сайта.

Изграждане на група от сайтове, контролирани от компанията /сателити/

блогове, профили в социални мрежи и сателитни сайтове, които да публикуват линкове към сайта, обект на оптимизиране. Когато един сайт си има съпътстващ блог, то по-удачно е URL-адресът на блога да е от вида http://www.site-name.com/blog, а не http://blog.site-name.com.
В първият случай блогът се възприема от търсачките като част от основния сайт и му придава по-голяма тежест от гледна точка на SEO. Във втория случай блогът се възприема от търсачките като съвсем различен сайт, който си получава своя собствена оценка и съответно класация в SERP. В този случай е напълно възможно блогът да има по-висока оценка от оценката на основния сайт.

Роля на социалните медии в дигиталния маркетинг

Присъствие в социалните мрежи

Социалните мрежи са хит сред потребителите. Те акумулират голям брой активни посетители, които продължително време взаимодействат помежду си. Поради тези (а и поради други) причини, търсачките придават особено значение на линкове, идващи от социалните мрежи. За един сайт е важно да получава линкове от възможно по-голям брой социални мрежи – Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, LinkedIn и др.

Отстраняване на „счупени” линкове

Линковете, публикувани на страниците на сайта, трябва да препращат към някакво съдържание – към друга вътрешна за сайта страница, към външна за сайта страница, към някакъв файл или др. Наличието на сочещи към „нищото” линкове се отразява негативно на оценката, която търсачките дават за сайта.

Публикуване на линкове само към сайтове с уникално (авторско) съдържание

Повъзможност, сайтовете, към които публикуваме линкове, да са със сродно на нашето съдържание – страниците на тези сайтове да съдържат ключовите думи, по които оптимизираме нашия сайт. Ако ние предлагаме посадъчен материал за декоративни дървета, на нашият сайт не е добре да публикуваме линк към сайт, предлагащ счетоводни услуги. Това предполага периодично да се посещават сайтовете, към които сме публикували линк – възможно е първоначално да сме публикували линк към сайт за продажба на застраховки, който впоследствие е трансформиран в сайт с еротично съдържание.

Не е желателно да се публикуват линкове към т.нар. ферми за линкове, както и да се ползват линкове от тях.

Редовно да се обновява съдържанието

Търсачките оценяват позитивно добавянето на ново съдържание в сайтовете.

Възраст на сайта

Колкото по-стар е един сайт, толкова по-добре класиран е той в SERP при равни други условия. От друга страна, колкото по-стар е сайт X, публикувал линк към сайт Y, толкова по- важен е този линк за оценката, която търсачките дават на сайт Y.

Да се използва авторско съдържание.

Кражбата на съдържание (снимки, видео, текст или др.) се санкционира строго от търсачките.

Оптимизиране за потребители, а не за търсачки

Ако съдържанието, което предоставяте на вашия сайт, е ценно за потребителите, търсачките ще установят това и ще класират на по-предна позиция вашия сайт. Не използвайте техники, които са насочени самоцелно към подобряване на класирането на сайта в SERP. По-доброто класиране ще дойде като следствие от полезността на сайта за потребителите.

Използване на файл robots.txt

С този файл се указва на търсачките кое съдържание от сайта да не бъде индексирано. Например, когато сайтът публикува реклами, е необходимо да бъде указано на търсачката да не индексира рекламното съдържание като част от самия сайт. Друг пример за необходимост от файла robots. txt – когато не искате резултатите от вътрешно търсене в рамките на сайта или автоматично генерирано съдържание да бъдат индексирани от търсачките. Ако желаете търсещите машини да индексират цялото съдържание на сайта, не се нуждаете от файла robots. txt.

Скорост на зареждане на уеб-сайта

Скоростта на зареждане е от значение за цялостната удовлетвореност на потребителите от взаимодействието със сайта. Ако сайтът се зарежда бавно, това ще отблъсква потребители или поне ще ги кара да се чувстват недоволни. Следвайки правилото за стимулиране на сайтове, които удовлетворяват своите потребители, търсачките биха класирали по-напред сайт, който се зарежда по-бързо.

Да не се използват скрит текст и скрити линкове

Скриването на текст или линкове в съдържанието може да бъде причина за санкциониране на сайта, тъй като информацията за търсачките е представена по различен начин в сравнение с тази за посетителите. Текстът (примерно, изключително много ключови думи) може да бъде скрит по няколко начина:

 •  използване на бял текст върху бял фон;
 • поставяне на текст зад изображение;
 • използване на CSS (език за описание на стилове) за скриване на текста;
 • използване на нулева големина на шрифта

Скрити линкове

 • Скрити са линковете, които са предназначени да бъдат обходени от търсачките, но не се виждат от хора. Линковете могат да се замаскират по някой от следните начини:
 • линкът се състои от скрит текст (например цветът на текста и цветът на фона са еднакви);
 • използван е CSS (език за описание на стилове) за създаване на почти невидими линкове – високи само един пиксел;
 • линкът е скрит в малък знак – например в тире по средата на абзац или в точка в края на изречение.

Ако търсачката прецени, че един сайт съдържа скрит текст и връзки, създадени с измамническа цел, сайтът може да бъде премахнат от индекса и да не се показва в SERP.

Да не се допускат правописни грешки в съдържанието на сайта

Логично е търсачките да санкционират сайтове, които систематично нарушават правилата за правопис. Той е част от цялостното усещане на потребителя за качество на информацията, която търсачката му осигурява чрез предложените в SERP сайтове.

Откроявайте с удебеляване ключовите думи в съдържанието на сайта

Така ще ориентирате за акцентите както самите потребители, така и търсачките. Въпреки че е дискусионно, все пак за предпочитане е удебеляването на текст да се прави чрез таг strong , а не с таг bold . На практика, за потребителите видима разлика няма – и двата тага дават един и същ визуален ефект. Смята се, обаче, че търсачките отдават по-голямо значение на таг strong при открояване на ключовите думи в текста.
Открояване на ключовите думи в текст може да се постигне и чрез използване на таговете italic и emphasis . Допълнителен аргумент за използване на таговете strong и emphasis е фактът, че тe се разчита като знак за акцентиране върху съответните думи от звуковите синтезатори, които се използват за сърфиране от лица с увредено зрение.

В Anchor-текста да се използват ключови думи

С понятието Anchor-текст се обозначава името на линка. Например, в линка „Интерактивен маркетинг” Anchor-текстът е „Интерактивен маркетинг”. Когато линкът е обозначен така, че Anchor-текстът да съдържа ключови думи, оценката за оптимизирания сайта е по-добра в сравнение с вариант, при който линкът е от рода на „кликни тук” – Anchor-текстът е „тук” и не повишава оценката на оптимизирания сайт.

Възраст на входящите линкове. Колкото по-дълго време един линк сочи към нашия сайт, толкова по-голямо е неговото значение за оценката, която търсачките дават на сайта. Нормална практика при купуването на линкове е да се плати само за няколко месеца, докато се провери дали купените линкове подпомагат класирането на сайта. Логично е линковете „еднодневки” да не са съществен фактор за SEO.

Трафик

Търсачките оценяват по-високо сайтове с по-голям брой посетители. Важен е не само абсолютният брой посетители, но и тенденцията на неговото изменение.

Време, прекарано на сайта

Когато потребителите прекарват повече време на страниците на един сайт, най-вероятно намират неговото съдържание за достатъчно информативно, забавно, полезно. Това е силен аргумент сайтът да бъде класиран на по-предна позиция в SERP при търсене по ключови думи, за които той е оптимизиран. Представете си следната ситуация: Потребител избира първия резултат в SERP, разглежда сайта, разбира в рамките на 20-30 секунди, че не му върши работа и напуска.

Зарежда втория сайт, предложен в SERP. По същия начин преглежда набързо сайта и решава, че не му върши работа. Третият сайт, обаче, му предлага търсената информация и потребителят разглежда множество страници и престоява в сайта 8 минути. Ако този случай не е изолиран, а по-скоро правило за повечето потребители, търсещи по съответна ключова дума, е логично търсачката да класира третия сайт на по-предна позиция.

Взаимодействие на потребителите със сайта

Ако потребителите харесват, коментират, споделят, препоръчват съдържанието на един сайт (с помощта на социални приставки), това е ясен знак за харесване на неговото съдържание, а от тук произтича и основанието за придвижване на сайта в SERP по отношение на избраните ключови думи. Стимулирайте потребителите да коментират и да споделят съдържанието,  което им предлагате .

Сайтът да е достъпен за търсещите машини

Сайтът трябва да има такава структура, която да позволява лесно и цялостно обхождане на всички страници. Всяко късче от съдържанието на сайта трябва да е достижимо за търсачката посредством линкове. Не бива сайтът да има подобна структура:

В този пример страници А и В са достъпни за търсачката посредством препращащи линкове от Home page. Страниците C и D, обаче, не са свързани с друго съдържание на сайта и затова просто няма как да бъдат достигнати от търсещата машина, поради което остават извън индекса на търсачката.

CTR на целевата страница (landing page)

В PPC-рекламата под CTR (Click Through Rate) се разбира отношението брой кликове върху рекламата / брой показвания на рекламата. Показателят CTR е популярен измерител на способността на една реклама в интернет да провокира потребителите да кликнат върху нея. В случая не става дума за този показател, а за отношението брой избирания на сайта от SERP/ брой показвания на сайта в SERP.
Да предположим, че в рамките на даден период в Google са реализирани 1000 търсения по ключова дума лаптоп. При тези търсения на първите четири позиции в SERP се показват следните резултати:

Когато един сайт получава по-голям брой кликове при зададен брой импресии (показвания), тогава той ще има по-голям CTR. Това би означавало, че информацията за сайта, която се виждат в рамките на SERP, е релевантна и атрактивна за потребителите.

По какво потребителите се ориентират, когато решават върху кой от предложените им линкове да кликнат?

Най-вече по релевантността и атрактивността на заглавието на сайта (title), неговото описание (description) и URL-адреса на сайта. Ако те съдържат ключова дума, по която е реализирано търсенето, тя се удебелява (bold-ва). Това допълнително ориентира потребителя кой от резултатите в SERP да избере.
Ето как описаните по-горе фактори URL-адрес, име на сайта и описание на сайта се оказват решаващи за избора на конкретен резултат от SERP, а от там и върху неговия CTR. Логично е търсачките да показват на по-предни позиции сайтове с по-висок CTR.