Техники за SEO оптимизация за търсещите машини

Един от основните въпроси възникнал след навлизането на социалните медии като средство за seo маркетинг е необходимостта от инвестиране на ресурси (средства и време) в оптимизацията на сайтовете за търсещи машини (SEO). В тази връзка редица публикации и изследвания сочат, че в комбинация двете маркетингови стратегии водят до възвращаемост на вложените средства, а не се изключват взаимно.

За разлика от основните дейности при използването на социалните медии като маркетингов инструмент (създаване на страница, събитие, публикация и други), по-малко известни за широкия кръг от потребители са техниките за SEO оптимизация за търсещите машини.
Това от своя страна води до тяхното грешно разбиране и употреба. Друга причина оптимизацията на сайтовете да е недооценена е фактът, че отнема по-дълъг период от време за достигането на желаните резултати.

Значимост на SEO оптимизирането за търсещите машини

Оптимизацията за търсещите машини е една от основните стратегии за увеличаване на трафика към сайтовете. След прилагане на техники за SEO оптимизация сайтовете стават видими, биват прочетени (crawled) и отбелязани с ранг от търсещите машини.

Две са основните части на SEO оптимизацията:

 • В рамките на сайта (on-site)
  В рамките на сайта се правят подобрения на структурата му, преживяването на потребителите и се улеснява намирането и четенето на съдържание от търсещите машини.
 • Извън сайта (off-site).
  Работата извън сайта се свързва с линковете, които водят към него. Големият обхват от техники, които са част от работата по сайта и извън него, както и сложността на тяхното изпълнение са причините за трудното разбиране на същността на този вид стратегия и нейното значение.

seo оптимизация на сайт

С помощта на SEO оптимизацията за търсещите машини сайтовете стават видими като излизат сред първите места в търсенията, увеличава се трафикът към сайтовете, с което нараства и разпознаването на брандовете на организациите. По-впечатляващо е, че тази стратегия може да бъде използвана, както от малки фирми, така и от големи организации, позволява да се анализира поведението на потребителите и да се проследят резултатите от стратегията.

За прилагането на техниките за оптимизация не е нужно да се отделя голямо количество средства за назначаването на SEO експерт или фирма, която предлага тази услуга. Информация и препоръки по тази тема са достъпни за всеки в Интернет. Вземането на правилните решение относно сайта е улеснено с използването на платформи като Google Analytics, с които се следи поведението на потребителите.

Постигането на възвращаемост на инвестициите като индекс е в пъти по-висок от другите стратегии за маркетинг, което е доказано в голям брой статистики и анализи. Това се дължи на факта, че компаниите предлагат своите продукти и услуги, когато потребителите търсят такива.
Излишна е нуждата от убеждаване на потребителите, че предлаганите продукти или услуги са им необходими. Те трябва единствено да бъдат убедени, че закупуването им от конкретната компания е правилният избор.

Благодарение на успешното прилагане на тази стратегия организациите, които стоят зад сайтовете могат да спечелят в битката с конкурентите.

seo оптимизация на сайт

Сравнение на видовете техники за SEO

Съществуват два типа техники за SEO оптимизация на сайтовете за търсещите машини: позволени и непозволени  (white and black hat SEO). Позволени са тези техники, които водят трафик до сайта органично и чрез тях се достига до висок ранг.
Непозволени са тези, които чрез измама се опитват да манипулират търсенията и своя ранг. Търсещите машини, като Google са тези, които определят кои техники са позволени и кои не.
Те са и тези, които следят за използваните техники в сайтовете, като при наличие на непозволени техники може да се стигне до наказания. Считаме, че с избирането на позволените техники и тяхното уместно използване би довело единствено до позитиви.

Скрита е информацията по какъв точно метод се оценяват сайтовете. Въпреки, че са позволени и могат единствено да подобрят позицията на сайта, тези техники не допринасят еднакво за ранга на сайта. Някои от тях се оценят по-високо и от тях зависи къде в търсенето ще се покаже сайта.
С не толкова голяма значимост спрямо други позволени техники са: улеснената навигация в сайта, скоростта на зарежда на страниците, анализирането на поведението на потребителите.

Добре разработена навигация би помогнала на потребителите лесно да се ориентират в сайта. Също така подпомага ботовете на търсещите машини да разбират коя информация в сайта е по-важна. Това би се постигнало чрез създаване на карта на сайта в помощ на потребителите, а за ботовете се създаде robots.txt файл.

Скоростта на зареждане е една от SEO техниките, която се препоръчва от търсещите машини, в частност Google, тъй като те се стремят да подобрят потребителското преживяване.

Предоставените инструменти от търсещите машини за анализ на поведението на потребителите не биха повлияли пряко на ранга на сайта, но биха помогнали за вземането на решения и откриването на пропуски при оптимизацията.

С всяка изминала година се отчита повишаване на процента на използващите смартфони. Следствие на това се наблюдава и повишаване на оценката на две от позволените техники – оптимизиране на мобилните версии на уеб сайтовете (Mobile-friendly design) и локалните резултати (Local SEO).

Според скорошни изследвания повечето търсения през последните години са направени през мобилни телефони. В някои случаи десктоп версията на сайта може да се окаже трудна за достъпване и използване през мобилните телефони. В резултат на това се налага оптимизиране на сайтовете за мобилни телефони. В началото на тази година Google обяви, че налага мобилното индексиране, от което ще зависи рангът на сайтовете.
Има не един начин да се използва тази техника, но препоръчваната от Google е да се използва responsive web design. За да се извърши проверка, дали е оптимизиран сайтът е предоставен тест от Google.

Локална оптимизация на сайт

Local SEO

Една от основните позволени техники е локалният резултат. Той е от значение при поставянето на ранг на сайта, защото за търсещите машини като Google е важно да знаят, че бизнесът е легитимен, има посочена локация, работно време, снимки, ревюта и друга важна информация

Част от позволените техники, които се оценят по-високо имат противоположна техника, която е непозволена. Такива техники са:

 • оптимизирането на ключовите думи и претрупването с ключови думи;
 • създаване на качествени линкове и прилагането на измами, свързани с тях;
 • оригинално съдържание и копирано или автоматично генерирано
 • Техниката, която е от огромно значение, но и е лесна за прилагане, е SEO оптимизирането чрез ключовите думи. При тях от значение е качеството, а не количеството. Точно затова претрупването с ключови думи се счита за измама и е определена като непозволена техника.

Линковете, отнасящи се за сайтовете, могат да се разделят на три вида:

 • вътрешни – между отделните страници в сайта;
 • линкове, които водят към други сайтове;
 • линкове, поставени във външни сайтове, които водят до определения сайт.

Също както при ключовите думи, при създаването на препратки е важно качеството, а не количеството. Начин да се постигнат органични връзки е като се прилага позволената техника за създаване на оригинално съдържание. Качествените линкове са важни, защото благодарение на тях ботовете на търсещите машини откриват нови страници и ново съдържание. От друга страна те влияят върху голям процент от определянето на стойността на ранга.

Противоположна на тази техника е използването на измами с линкове. Според Google всеки линк, който се използва за манипулиране на ранга и търсенията се счита за схема, използваща линкове, което е в нарушение на тeхните правила, независимо дали линкът води към определения сайт или от външен сайт към нарушаващия правилата. За такава техника се счита всяко купуване, продаване на линкове за увеличаване на ранга, всяка обмяна на продукти или услуги срещу линкове към определени сайтове и др.

SEO копирайтинг (copywriting) услуги

Друга важна, но същевременно лесна техника за SEO оптимизация за търсещите машини е създаването на оригинално съдържание в сайтовете чрез копирайтинг. На мнение сме, че оригиналното съдържание е основополагащо за успеха на сайта.
Противоположна техника на тази е автоматично генерираното съдържание чрез програма. В повечето случаи текстът, създаден по този начин няма смисъл. Освен тази техника, съществува и практиката да се копира съдържанието от по-добре представящи се сайтове, които имат голям брой посещения.
Това не би довело до успех на сайта, тъй като няма никаква добавена стойност за посетителите. Смятаме че единственото до което може да доведе е нарушение на авторските права.

Непозволени техники

С цел повишаване на ранга са разработени повече непозволени, отколкото позволени техники. Сред често срещаните непозволени техники са следните:

 • измамни пренасочвания (sneaky redirects);
 • клокинг (cloaking);
 • скрити текст и линкове.

Измамните пренасочвания представляват пренасочване на потребителите от първоначалния адрес, който са избрали. Това не във всеки случай означава, че е нарушение. В някои случаи пренасочването се дължи на съществуващ нов сайт. Но всичко различно от този пример се счита за нарушение на правилата на търсещите машини.

Клокингът е техника, подобна на измамното пренасочване. В този случай се представя различно съдържание или адрес на потребители и на търсещите машини. Счита се за нарушение от търсещите машини, в частност Google, защото предоставя на потребителите различно съдържание от това, което са очаквали.

Според нас най-лесната непозволена техника за използване и най- често използваната е скриване на текст и линкове в сайта. Това може да се изпълни по няколко начина:

 • чрез използването на бял текст върху бял фон;
 • скриване на текст зад изображение;
 • чрез използването на CSS да се позиционира текста извън екрана;
 • чрез намаляване размера на текста на нула;
 • скриването на линк в една буква или символ.

Смятаме, че усилията, които се влагат за измама на ранга са ненужни и безсмислени, тъй като използвайки по-малък набор от позволени техники биха постигнали дългосрочни резултати.

Препоръки и наказания на Google

Неоспорим факт е, че най-използваната търсеща машина в света е Google. Като такава тя предоставя препоръки на своите потребители как да бъдат по-успешни в управлението на сайтовете си и налага наказания при среща с измами.

В своята платформа Webmasters на разположение е информация, както за техниките (Quality Guidelines), които Google препоръчва за оптимизация за търсещите машини, така и тестове, с които да се направят различни проверки на сайта и статии за техните нови разработки и обновявания.
С предоставените насоки потребителите на платформата могат да увеличат възможността Google да индексира техния сайт, да прочете по-добре уеб страниците му и да улесни използването му от крайния потребител. Смятаме че информацията е детайлно представена, с което те помагат на своите потребители да бъдат в течение с темите относно управлението на сайтове.

 1. Първият следи за качеството на съдържанието като копирано или автоматично генерирано съдържание биха били причините да се активира наказание от този алгоритъм.
 2. Вторият отговаря за качеството на линковете като засича всички неорганични линкове, при което следва наказание.

Действа и алгоритъм, който следи дали сайтовете са оптимизирани за мобилните телефони. Като фактори, на които трябва да се обърне внимание, за да се избегнат последствията от наказание от този алгоритъм, са:

 • да се избере responsive дизайн;
 • уголемяването на шрифта;
 • създаването на един сайт, който да е удобен за потребители от всички устройства;
 • скоростта на зареждане.

Наказанията на Google, които биха последвали от неизпълнение на техните препоръки се делят на два вида: наказание от алгоритъм и ръчно (manual) наказание.

При наказанието от алгоритъм собственикът на сайта няма да бъде уведомен за това, но ще забележи спад в ранга и в трафика към сайта. Решението на това наказание е обръщането към позволените техники за SEO оптимизация и премахването на непозволените техники. В случай, че тези задачи са изпълнени предстои изчакване до новото обновяване на алгоритъма. Не съществува по-бърз начин за действие.

За разлика от предното наказание, при ръчното собственикът на сайта ще бъде уведомен в неговия Google search console профил. При премахване на проблема, който е довел до наказанието, трябва да се изпрати покана за преразглеждане на сайта, в която да се убеди служител на Google, че грешките са поправени и се следват техните препоръки. При успех наказанието ще бъде премахнато от служителя.

Считаме, че след всичките усилия, които Google полага да помогне и улесни собствениците на сайтове и техните посетители, постоянните обновявания на алгоритмите, които следят за измами, най-доброто решение за собствениците на сайтове е да следват препоръките на Google. Предлагаме използването на позволените SEO техники за постигането на дългосрочен успех.