Кои са инструментите на интернет маркетинг ?

Уеб сайтове и онлайн медии

Уеб сайтът е основното интернет маркетинг инструмент и визитната картичка на организацията в интернет. Той е от съществено значение, защото допринася за цялостния имидж на компанията

Един от основните канали за комуникация между организация и потребител е уеб сайта на организацията. На него тя може да предостави пълна информация за себе си, постиженията и целите си и продуктите и услугите, които предоставя на потребителите си. На него може нагледно и с подробности да се даде информацията, която клиентите търсят безвъзмездно и безплатно. Добре познатият уеб сайт е може би най-ценният маркетингов инструмент, който компанията притежава.

Най-базовата форма на фирмен сайт е корпоративната (бранд) страница. Корпоративната страница съчетава в себе си философията, ценностите и уникалното присъствие на организацията в онлайн пространството. Тя е първия източник, който търсещите информация ще посетят, когато проучват възможностите да осъществят сделка. По тази причина дизайнът, подборът на цветове, добрата навигация, подходящата технологична база и най-вече ясно формулираното съдържание са ключови елементи. Поддържането на фирмен сайт е изключително важно, тъй като с присъствието си в уеб пространството фирмата отваря още един канал за комуникация с клиентите и партньорите си!

Основната цел на корпоративния сайт, особено ако е в съчетание с онлайн магазин, е да подпомогне бизнеса на компанията и да увеличи продажбите. За целта неговата цялостна структура и визия трябва да изразяват ясно маркетинговото послание. Имидж и доверие към марката се градят трудно, а вече спечелените клиенти са безценен ресурс! Добре структурирания и обгрижвания уеб сайт задържа старите и помага за намирането на нови клиенти, партньори, инвеститори и служители.

Използваемостта означава да предложиш лесна и достъпна технология на хората, като я приспособяваш към поведението на хората, а не обратно. Ако началната страница не показва точно и ясно какво предлага компанията и какво могат да правят потребителите на сайта, хората го напускат. Ако потребителите се загубят в сайта, те го напускат. Ако информацята на един уеб сайт е трудна за разчитане или не отговаря на основните въпроси на потребителите, те го напускат.“

За да бъде корпоративната страница запомняща се и да създава желание у посетителите да се завръщат към нея, е необходим внимателно обмислен баланс между отделните компоненти, защото красивият сайт първоначално привлича окото, но без интересно и полезно съдържание потребителският интерес се губи много бързо. Добрият сайт създава връзка с потребителите и потенциялни клиенти. Той е разработен с фокус върху продукта и съумява да представи продукта или услугата, която се предлага, по възможно най-атрактивния начин. Съдържанието на сайта трябва да се актуалицира постоянно, за да се поддържа интересът на потребителя „The content is king“.
Предвид огромното количество нови материали, които се появяват всекидневно в Интернет, борбата за читателското внимание става все по-ожесточена. Регулярните публикации в корпоративния уеб сайт вече далеч не са достатъчни за постигането на качествени резултати.

За да може да се пребори с нарастващия информационен “шум”, брандът ще трябва да се насочи към създаването на съдържание с много по-висока стойност за потребителите. Добре поднесената информация гарантира повишена степен на взаимодействие при посещение на уебсайта, стабилен имидж на марката в онлайн пространството, по-голяма възможност органично да се достигне до целевите публики чрез споделяне на съдържание в блогове, форуми и социални мрежи, а в резултат на това и до ползи за по-доброто SEO оптимизиране за търсещите машини.

Маркетинг в интерактивните медии

Банери

„ Банерът е формат за реклама, вграден в сайт или мейл. Площта и размерът му се определят в пиксели. При измерване ефективността на банерите някои нови изследвания показват, че банерът оказва влияние върху потребителите, дори те да не кликнат на него. Този феномен се нарича view-through. “

Банерите са една от най-разпростаранените традиционни форми на онлайн маркетинг. Този вид реклама е свързан с линк на конкретен продукт или фирмен сайт, към който биват препращани любопитните потребители, който са кликнали на примамлива оферта или провокативно послание. Банерите биват различни видове в зависимост от размерите и пропорциите си

За изборът на правилният банер и неговата визия се изисква сериозен анализ и креативен подход. Макар да е ефективен  интернет маркетинг инструмент, банерът в последните години определено отчита сериозен спад в доверието от страна на компаниите. Причната за това се крие в пренасищането и изграждането на резистентност към него. Ежедневно потребителите са облъчвани от стотици рекламни послания и са свикнали по естествен начин да ги блокират в съзнанието си.

Е-мейл маркетинг

„Имейл маркетингът представлява форма на директен интернет маркетинг чрез електронна поща. В широк аспект всеки мейл, изпратен на потенциален или настоящ клиент, може да се счита за имейл маркетинг.“

„Имейл маркетингът е форма на директен маркетинг, който използва елекронната поща за предоставяне на информация за стоки, услуги, събития и др. пред потенциални и настоящи клиенти и партньори.“

Един от най-ефективните интернет маркетингови инструменти, поради което е и задължителен елемент от онлайн стратегията на успешните фирми и организации, е E­mail маркетингът. Този инструмент не изисква голям финансов ресурс, а обещава голяма възвръщаемост. Присъщ като инструмент повече на аутбаунд стратегията, и­мейл маркетингът все по-често бива използван успешно за целите на инбаунд подхода.

Блоговете

„Блогът е неформален комуникационен канал в интернет. Той е единственият Web 2.0 инструмент, който може да се използва самостоятелно. Блоговете са преди всичко медии, които са толкова влиятелни, че могат да се определят като един от основните информационни канали не само в интернет“. 6

Блогът е отличен инструмент, чрез който да се тества нов продукт. Той е сред основните инструменти на така наречения „маркетинг на съдържанието (Content-centered marketing). Освен това, блоговете са чудесна възможност за представяне на експертите в една организация, които да споделят опита си с клиентите и по този начин да вдъхнат допълнителна увереност у потребителите. Много работодатели насърчават служителите си да създават собствени блогове, в които да говорят за компанията, в която работят, разбира се, придържайки се към определени норми. Пример са IBM и General electric, които създават група от млади служители „Tweet Squad“, с цел обучение на по-възрастните в използването на социалните мрежи.

Често прилагана тактика е тестването и оценяването от известни блогъри на продукти и услуги от дадени организации с цел тяхното промотиране, като често такава оценка се прави безвъзмездно от страна на блогъра. Това е чудесен начин за изграждане на доверие между клиентите и бранда. В България блогосферата все още е сравнително непопулярен канал, но за щастие вече се появяват компании, които оценяват възможностите и и ги използват активно в своята интернет маркетинг стратегия

Как да задържим посетителя в сайта?

Форумите

Форумите са една от най-ранните форми на социална медиа, които към днешна дата са по-скоро със затихваща функция. Специфичното е, че в тях има своеобразна йерархия и много силно изразено “ядро” от лоялни и силно ангажирани потребители, чието мнение има изключителна тежест. В повечето случаи форумът има конкретна насоченост и е сборен пункт за хора, които имат определени интереси и търсят себеподобни. В този смисъл публиката е много тясно таргетирана и добре информирана, което на свой ред я прави силно критична и изисква много внимателен подход и сериозни умения и познания за материята. Тъй като до голяма степен разговорът тече в приятелска обстановка, хората са много по-склонни да споделят впечатления – колкото положителните, толкова повече негативните и ако няма навременна намеса на представител на фирмата, могат да се генерират големи и трудни за овладяване кризи.

Интернет форумите са едни от най-старите форми за директно общуване онлайн. При тях потребителите се регистрират сами, водени от желанието да общуват с хора, които споделят интересите им, защото търсят полезна информация, контакт с компанията или просто искат да изразят мнението си. При този инструмент всеки посетител е важен, защото доброволно предоставя обратна връзка и е потенциален създател на ценно съдържание. Съдържанието на форумите, тяхната организация, подредба и йерархия трябва да са изградени по такъв начин, че да накарат посетителите да се почувстват комфортно.

Преживяването и намирането на съмишленици са от критично значение, за да се задържи интереса на аудиторията. В добавка, форумът дава уникалната възможност компанията да делегира права на най-активните участници сами да бъдат модератори на дискусиите, като по този начин им показва, че ги цени и задълбочава още повече връзката си с тях. Това е уникална възможност по естествен път да се култивират евангелисти на марката, като ефектът за компанията е дълготраен и се натрупва във времето, като съдържанието е достъпно за всички във всеки момент. В последните години все по-често компаниите предпочитат варианта, при който форумът е вграден в структурата на фирмената уеб страница, с цел осигуряване

Уикитата

“Уикитата са сайтове, които позволяват на потребителите да качват, да трият или да редактират съдържание. Най-известният сайт на принципа на уики е “Уикипедия”, свободната енциклопедия, която всеки може да редактира!”

Макар повечето опитни “сърфисти” в мрежата да знаят, че информацията в “Уикипедия” не е винаги напълно достоверна, сайтът се ползва често като източник на знание за нещата, които ни интересуват. Предвид това, че страницата почти винаги е сред първите резултати, когато започнем търсене в Google, маркетинговите специалисти следва да положат усилия техните компании и ключови продукти да присъстват със свои микространици в общодостъпната енциклопедия.

Това дава възможност на компаниите да предоставят максимално верни и точни данни за организацията, която представляват и в същото време отговорят на търсенето на заинтересуваните си публики. От особено значение е, че уикитата могат да бъдат редактирани от всеки, защото това дава възможност на самите потребители да бъдат творци и да допринесат за допълването и обективизацията на информацията и изчистването и от рекламния елемент.

За голяма част от потребителите, особенно по-младите тя е единственаият източник и авторитетна енциклопедия. Уики приложенията могат да се използват вътрешнофирмено, като във фирменото уики могат да се публикуват общи документи, съобщения, задачи, презентации, планиране на събития и т.н. Практиката показва, че корпоративните уикита са най-ефективни при малък брой потребители и фокусирано съдържание. Силата на уикитата е в тяхната гъвкавост и в лекотата, с която потребителите могат да боравят с тях. Разбира се, това може да бъде нож с две остриета, в случаите, когато недоброжелатели или недоволни клиенти съдадат негативно съдържание за конкретна фирма.

Роля на социалните медии в дигиталния маркетинг

Социални мрежи

Социалните мрежи са мощно средство за достигане до специфични или до широки аудитории, но тяхната истинска сила е в способността им да предизвикат промяна.

Социалните мрежи са интернет сайтове, които се попълват със съдържание от самите потребители и основната идея е дадена информация да достигне до определен кръг хора. Всеки сам определя, каква част от информацията си е готов да сподели, което само по себе си определя социалните мрежи като надеждни. Социалните мрежи са важен елемент от дигиталния интернет маркетинг. Колкото по-посещавана е социалната мрежа, толкова по-висок е нейният рейтинг и съответно ще привлече по- голям брой потребители и потенциални клиенти. При социалните мрежи има негласна йерархия и ядро от влиятелни личности и брандове, които неуморно градят репутацията си чрез публикуване на съдържание с висока потребителска стойност и по този начин привличат все повече внимание към себе си. Социалните мрежи са идеалното място за провеждане на личен и корпоративен PR и изграждане на репутация, но само ако се подхожда внимателно и умело, тъй като потребителите са много чувствителни и добре информирани и реагират светкавично, ако усетят фалш и опит за манипулация. Приемливите маркетингови и промоционални усилия обикновено са свързани с това офлайн личност да създаде своя страница в съответния сайт и да се опитва да заживее живот според правилата на социалната мрежа.

Много фирми използват програми за безплатни разговори и чат за комуникация в реално време със своите клиенти. С налагането на социалните мрежи като част от дигиталния маркетинг общуването бранд – потребител се улеснява, като гаранцията да получиш компетентно мнение нараства, заради уверението, че си се свързал с човек, който е наясно с продуктовата политика на фирмата. Развитие на тази тенденция са чатовете в самият сайт на фирмата, където на момента може да се зададе въпрос и да се получи компетентен отговор. По този начин любопитсвото на клиента може да бъде задоволено по всяко време, а това заздравява връзката бранд-потребител- доверие.

В основата на социалните мрежи се намира комуникацията между потребителите. Те сами по себе си са се превърнали в медия, което на практика означава, че компаниите могат да ползват социалните мрежи така, както ползват останалите медии. Това включва рекламата, с цел позиционирането на марката, както и кампаниите, целящи двустранна комуникация с клиентите. Много е важно, комуникацията, която се води в тези мрежи да бъде на високо познаваемо ниво, защото влиянието, което имат те върху потребителите е в пъти по-силно от това, което имат останалите видове традиционни медии. Също така е жизнено важно в началото на изграждането на интернет маркетинговата стратегия в социалните мрежи да се определи коя точно социална мрежа е най- подходяща за бранда и би била най-ефективна. Не всички социални мрежи са подходящи за всички брандове, но определено най-голямо присъствие има Facebook, особенно в България.

Мобилен маркетинг

В последните няколко години с широкото навлизане на мобилните устройство като смартфони и таблети, начинът по който хората се забавляват и информират значително се промени. Ставаме свидетели на революционна тенденция – настолните компютри и лаптопите са измествани все повече от по-малките преносими устройста, позволяващи непрекъсната свързаност с всичко, което ни вълнува в Интернет – социални мрежи, чатове, информационни сайтове, електронна поща, игри и др. Това налага преориентиране на бизнесите при избора на маркетингови канали и прилагането на иновативни решения като оптимизация на уеб страниците за ползване през мобилни устройства и разработване на приложения.

Посредством разработването на специализирани мобилни приложения, които отговарят на основните принципи на добиващия все по-голяма полулярност инбаунд маркетинг, бизнесите се сдобиват с цяла нова вселена от канали, по които да достигнат до целевите си публики. Показателен пример за доминиращата роля на мобилните технологии в  интернет маркетинга е стратегията на Интернет гиганта Google.

Към днешна дата всички услуги, които компанията предлага са достъпни и под формата на мобилни приложения, които потребителите получават директно със закупуването на мобилните си устройства или могат да изтеглят от онлайн клауд системите като Play Store или Google Play. Така компанията показва, че държи да предостави на потребителите си максимална достъпност и улеснение при ползваемостта на продуктите и, а по този начин и да удовлетвори потребностите им и да бъде “в крак” с предпочитанията им.

За осъществяването на мобилен маркетинг, фирмите и организациите се нуждаят от актуална и възможно по-богата база данни за своите клиенти, както и за потенциални такива

вирусен маркетинг индекс

Вирусен Маркетинг

„Основното при вирусния маркетинг е да се постигне ефектът на вирус, на епидемия и за кратко време да достигне голям брой хора. За целта всеки, получил посланието, трябва да бъде достатъчно провокиран да го препрати поне на още един, а в още по-добрия случай- на няколко души.“

Вирусният маркетинг е този, който кани и насърчава хората да предават един на друг маркетинговото послание, създавайки потенциал за значително разпространение и влияние на посланието. Вирусният маркетинг и рекламата се базират на техники, които използват съществуващи социални мрежи, с цел повишаване познаваемостта на марката чрез саморепликиращи се вирусни процеси. Силата им идва от скоростта на разпространението и източникът на посланието, по подобие на маркетинга „от уста на уста“. Той е подходящ за всеки тип бизнес, стига разбира се да има добра идея, която да се реализира по подходящия начин. Силата на вирусното послание идва от източника.
В най-честия случай това е наш приятел или познат, а не медия. Това пренася доверието от подателя към самото послание. За да се засили ефектът, препоръчва се желаното послание да се персонализира, т.е да се даде
възможност хората да добавят имената си, или тези на свои колеги, към които изпращат съобщението, а най-добре да има опция за въвеждане на персонални послания.

Събитията, организирани за определена таргет група, са актуална форма на вирусен маркетиг. Анонсът на събитие, парти или семинар целят да предизвикат вълна от интерес и да генерират в последствие продажби. Организацията на подобно мероприятие изисква сравнително малък времеви ресурс и усилия, а в същото време е високоефективно. При използване на социалнта мрежа за връзка с клиентите, предимството е, че всеки може да потвърди присъствието си и по този начин всички негови „контакти“ също виждат това потвърждение и съответно могат да заявят на свой ред интерес към събитието.

 Подкасти

Подкаст форматът е удобен инструмент за инбаунд маркетинг специалистите, тъй като им предоставя възможност да достигнат до тясно таргетирани публики, при това такива, които сами са изявили желание да получават съответното аудиосъдържание. По този начин се привличат потребители, които предпочитат да отделят по-малко време за четене, но силно се интересуват от полезна информация в дадена област. Изборът да се подкаства придава стойност и за имиджа на съответната компания, тъй като е избрала иновативен метод за изпращане на маркетинговите си послания чрез удобен за клиентите канал.

Противно на очакваното, подкастът е полезен инструмент дори от гледна точка на SEO, защото може да бъде оптимизиран чрез заглавието и мета описанието. Като компонент на една глобална стратегия за маркетинг на съдържанието, подкастът става все по-значима част от маркетинговия микс. За много компании този инструмент за маркетингови цели няма алтернатива. Подкастът съжителства едновременно с блоговете, добрия сайт, e-кнгите и всички останали онлаин маркетинг инструменти и програми в единната маркетингова стратегия.

Изображения и видеоматериали

Едни от наИ-лесно възприеманите и добре работещи инструменти на интернет маркетинг микса са изображенията и видеоматериалите. Поднесената информация, която е под формата на картинка, снимка или забавно клипче, достига много по-лесно до съзнанието на потребителите и оставя по-траина следа, тъи като се асоциира с приятно преживяване. Освен това веднъж дигитализирани, изображенията и клиповете са изключително лесни за споделяне в блогове, форуми, социални мрежи. Подобно на блоговете и подкаста, заснемането на интересно клипче или фотография не изисква почти никакви усилия и финансови средства. Нещо повече- клиентите често сами инициират създаването на интересни визуални материали за даден продукт и го споделят в масово използвани соиални мрежи

Не е за пренебрегване ползата, която изображенията и видеоклиповете принасят и по отношение на SEO. Подобно на подкастовете те могат да бъдат оптимизирани чрез заглавие и мета-описание, както и да бъдат намирани по ключови думи.

Игри

Любопитството е една от човешките слабости, умело използвана от маркетолозите с цел привличане на вниманието към нов продукт или услуга. В гейминг и филмовата индустрия, както и при производството на различни видове трейлъри, се предизвиква интересът на хората чрез разкриване на ключови моменти от геймплея на дадена игра или от филма. Подтиквани от убедеността си, че продуктът си заслужава, потребителите започват да обсъждат и да споделят съдържанието.

По този естествен начин маркетинговото послание достига до все повече потенциални клиенти. Освен средство за забавление, видео игрите са специфичен вид среда за установяване на контакт между почитателите на дадено заглавие, особено в случаите, когато има възможност за мултиплейър, т.е. много играчи, събрани в един онлайн сървър да играят едновременно.

Онлайн маркетинг стратегии

Онлайн магазини

„Едно от най-големите предимства на уеб сайта като интернет маркетингов инструмент е, че той може не само да ни стимулира да поискаме да си купим даден продукт, но и дава средство това да стане веднага“

Електронният магазинът е отлична възможност за реализиране на директни продажби в реално време, за клиенти които нямат време или възможност да посетят физическите магазини на фирмата. Основна част на един електронен магазин, както и на всеки друг магазин, е каталогът му с продукти и стоки. Колкото по-добре е организиран той, толкова по-лесно ще се ориентират в него потенциалните му клиенти. Поръчката трябва да става едновременно лесно и сигурно, така че да няма риск от злоупотреба. Клиентите разчитат, че стоката, която поръчват, ще пристигне при тях достатъчно бързо. Значителна роля в това имат два фактора: наличност и надеждност на доставчиците, с които компанията работи.

Предизвикателство, пред което се изправят значителна част от българските онлайн магазини, е че подценяват потенциала на пазара и не държат достатачно налична стока, която да отговори на търсенето, както и факта,че липсва достатъчно компетентен и отдаден човешки ресурс, който да обработва заявките. От изключителна важност са системните SEO оптимизации и въвеждането на актуална информация и описание на продуктите в магазина, за да може той по естествен начин да бъде класиран по-напред в Google.

Самото описание на продуктовата гама трябва да бъде провокиращо и да възбужда интереса на потребителите, като дава достаъчно детайлна информация, за да ги убеди да купят. Тъй като клиентите нямат възможността да видят стоката, предварително, за електронния магазин е от критично значение да спечели и поддържа доверието на клиентите си чрез прозрачна и ясна политика и спазване на добрите бизнес практики.

Онлайн маркетинг за бизнес

Сайтове в успешни онлайн магазини

Добрият онлайн магазин е лесен за ползване. Колкото по- интерактивен и логичен е магазинът, толкова по-доволни ще са клиентите и ще се връщат за още покупки. Ако клиентите не харесват нещо в сайта, най-вероятно те ще се оплачат. Умните фирми знаят, че мнението на потребителите е безценно и реагират бързо, за да удовлетворят техните желания. Най-общо колкото по-семпъл е дизайнът на онлайн магазина, толкова по-добре. Визуалната връзка между физическите магазини и онлайн магазина е много важна, а претрупаният дизайн разфокусира вниманието и прави сайта бавен за зареждане.

За да е успешен един онлайн магазин е важно да се определи точно за коя таргет група са продуктите, които се предлагат. Често потребителите, които пазаруват онлайн са с различен профил от тези, които пазаруват по каталог или офлайн. Знаейки това, компаниите биха могли да изберат различна комуникация, промоции и продукти, които да предложат на посетителите на онлайн магазина.

Изводът е следният: „Опознайте клиентите си, не правете изводи преди това!“. След като сме опознали клиентите си и сме им предложили определен асортимент от стоки, трябва да обърнем внимание на описанията на продуктите и най-вече на изображенията с добра резолюция. Твърде често, онлайн магазините пестят от подробно съдържание или качват размазани снимки с лошо качество, с което поставят под съмнение професионализма на фирмата, а резултатът е загуба на доверието от страна на клиентите.