За ползите от използването на Google Ads

Платената реклама в Гугъл се грижи за милиони уеб сайта. Трудно е да си представим как потребителите и потенциалните клиенти биха могли да намерят точно това, от което имат нужда и как ще открият, в частност уеб сайта на конкретна организация с правилна и успешна SEO оптимизация.

Без търсещи машини това би било невъзможно. Търсачките сканират уеб страниците в Интернет, търсейки съвпадения в ключовите думи, които са въведени при търсенето. Със своите 65.4% пазарен дял при търсещите машини, Google е най-популярната търсачка в световен мащаб.

През последните години чрез забавното и интересно лого Google се превърна в един от най-лесно разпознаваемите брандове в света. Днес, терминът “google” е толкова широко използван и популярен, че дори бе добавен в новите издания на някой речници, като глагол синоним на думата “търся”.

Основна част от приходите на световния гигант Google идват от платените реклами.

Интернет рекламата с всеки изминал ден се превръща във все по-ефективен маркетингов инструмент за популяризиране на компании, лица, събития и идеи. Естествено, всеки бизнес желае възможно по-евтин и в същото време ефективен начин за привличане на нови клиенти.

В Интернет предизвикателството, стоящо пред компаниите е достигане на подходящия продукт в точното време до клиента. Тогава рекламата е най-ефективна и с най-висока възвращаемост на инвестициите.

С появата на платените реклами в Google Ads става възможно за компаниите да комуникират с потенциалните си нови клиенти точно в момента, когато те искат да закупят предлагания от тях продукт.

Например, ако потребител направи търсене за таблети в Google, той ще види платени рекламни съобщения единствено за таблети, т.е. ще получи точните оферти в точния момент. Google AdWords позволява на компаниите да осъществи изключително точно таргетирани рекламни кампании.

Заплащане за клик (Pay-per-Click)

Заплащане за клик (Pay-per-Click)

В Интернет рекламите се заплащат на “импресия”. Импресията означава, че рекламата на дадена компания се е показала на екрана на потребителя. Заплащането може да се осъществи за брой реализирани импресии (примерно 5.00 лв./ЮОО импресии) или за период от време (примерно 50.00 лв./седмица).

Системата Google Ads дава на компанията изключителната възможност да заплаща на клик (Pay-Per-Click), т.е. само за потребители видели и кликнали върху рекламата и посетили нейния уеб сайт.

Докато при другите типове заплащане е възможно компанията да заплати дадена сума без изобщо нейната реклама да бъде забелязана от потребителите. С Google AdWords това практически е невъзможно.

В ежедневието си хората са постоянно заливани от реклами. От електронните и печатните медии, Интернет, билбордовете по улиците, надписите и снимките по превозните средства на градският транспорт, светещи табели по сградите и т.н. Колкото и безразличен да е човек към рекламните послания в един момент всичко това започва да му дотяга и той всячески се мъчи да избегне рекламите.

На линковете в Google обаче все още не се гледа като реклама. Погледнато от друг ъгъл в съзнанието на потребителя това е “полезна реклама”. Потребителя няма нищо против да разгледа предложенията за продукта който търси, напротив дори е доволен от възможността за избор и с удоволствие преминава от един рекламен линк към друг търсейки най-доброто предложение.

Целева аудитория (таргетиране)

Аудиторията пред която се представят повечето онлайн реклами е случайна. Разбира се, може да се направи известен подбор чрез избора на конкретен сайт, но това важи предимно за по-малките и профилирани сайтове.

При големите портални сайтове точната аудитория е доста по-трудна за определяне и рекламодателите разчитат на нейното разнообразие. От една страна това е добре когато целта е чрез масирана реклама да се запознае обществеността е даден продукт или да се популяризира конкретна търговска марка, но от друга инвестициите, нужни за такава реклама обикновено са по силите само на най-големите компании.

При рекламата в Google компанията избира пред каква аудитория да се покаже нейната реклама. Това се постига чрез задаване на набор от ключови думи. По този начин компанията е сигурна, че всяко представяне на нейното рекламно послание ще бъде пред аудитория която проявява интерес към предлаганите от нея продукти или услуги и това условие само по себе си е предпоставка за няколкократно увеличаване на ефективността на нейната реклама.

За да се възползва от възможностите за провеждането на една ефективна рекламна кампания, каквито безспорно дава Google AdWords, важно е компанията да разполага с професионално направен, атрактивен и добре структуриран уебсайт.

Не трябва да се забравя, че уеб сайтът е лицето на компанията в Интернет. Той трябва да съдържа цялата важна информация за предлаганите от нея продукти или услуги, от която потенциалните й клиенти ще имат нужда, когато правят своя избор.

За да може компанията да извършва и директни продажби през сайта си, тя трябва да разполага и със сигурна система, която да управлява поръчките.

Без значение дали компанията ще извършва онлайн продажби или не, нейният уеб сайт трябва винаги да предоставя ясна информация на потенциалните й клиенти за начините, по които те могат да се свържат е нея. Важно е да тя да предостави различни варианти за комуникация е нея, за да могат потребителите да изберат най-удобният за тях, като например: телефонни номера, имейл адрес, контактна форма, точен адрес на нейното представителство и т.н.

Абонамент за Google Ads

След като компанията разполага е професионално изграден уеб сайт, отговарящ на нейните маркетингови цели, тя може да пристъпи към абонирането за Google AdWords. По време на процеса Google й предоставя допълнителни инструменти, с които по-лесно да създаде своето рекламно съобщение и да избере точните ключови думи.

За създаването на рекламното съобщение компанията разполага е 25 символа за заглавие, е което да привлече вниманието на търсещите, и със 70 символа за същинската реклама, за да ги заинтересува толкова, че да кликнат върху нейната реклама.

На практика това не е голям текст, поради което в рекламното съобщение трябва да се включва информация, която да помогне на потенциалните клиенти да разберат ясно предмета на дейността на компанията.

Първоначално се създава заглавието, текстовото рекламно съобщение и след това се въвежда URL адреса на страницата, към която ще отвежда рекламата. Този адрес може да сочи както към началната страница на уеб сайта на компанията, така и към някоя от вътрешните му страници.

Най-добре е да бъде избрана страницата която най-точно отговаря на рекламното съобщение, например страницата “Продукти” или “Услуги”.

избор на ключови думи

Избор на ключови думи за платена реклама в Google Ads Google Ads Keyword planner

Google Ads Keyword planner
Благодарение на него може да подберете правилните думи, с които да достигнете до подходящите за вас клиенти и таргет аудитории. Подборът на правилните ключови думи ви дава възможност за правилно изграждане на вашите кампании, а информацията за тенденциите за ключови думи ви дава възможност за прецизиране на кампании в Search мрежата и постигане на максимално релевантен трафик и съдържание.

Това е един от най-важните етапи от създаването на една Google AdWords кампания. За да се постигне по-голяма възвращаемост на инвестицията трябва да бъдат подбрани, както по-общи за бизнеса на компанията ключови думи, така и някои по-специфични, следователно трябва да бъдат включени всички търговски марки и имената на продуктите или услугите на компанията. Ключовата дума може да е само една дума или цяла фраза.

Важно е ключовите думи да са свързани изключително с продукта или услугата, която се рекламира, така реклама ще се появява само пред хората, които може да се заинтересуват от това, което се предлага.

След като стартира кампанията си с избраните ключови думи е важно да се следи статистиката с резултатите от нея. Тя показва кои ключови думи носят най-много кликове и кои не са ефективни, за да може да бъдат променени. Това, разбира се, отнема известно време, но позволява да се редактира кампанията така, че да се постигне по-голяма възвращаемост на вложените средства.

Щом дадена компания разполага със своя сметка, тя може да прибавя или отстранява ключови думи, когато пожелае. Google AdWords дори може да сканира нейния уеб сайт и да предложи допълнителен списък с ключови думи.

Максимална цена за клик

Може би най-объркващото при работата с Adwords е това, че Google няма фиксирани цени. Вместо това, в допълнение към месечния бюджет, който рекламодателят определя още при създаването на своя акаунт, Google AdWords оставя възможността на компанията сама да определи цената за клик според ключовите думи, които тя е избрала и които са асоциирани с рекламата й.

Това означава, че компанията трябва да определи максималната цена, която е готови да плати, когато някой потребител кликне на нейната реклама (Cost Per Click – CPC). Ако нейното ценово предложение е по-високо от това на останалите конкуренти, които са посочили дадената ключова дума, то в повечето случаи рекламата ще се появи сред първите позиции в “Платените препратки“.

С Google Adwords рекламодателят сам определя колко е готов да заплаща месечно за своята реклама. Системата ще показва рекламното му съобщение възможно най-често в рамките на определения от него бюджет.

Всеки път, когато потребител кликва на рекламата му, това се отчислява от месечния му бюджет, докато той не се изчерпи. След като вече има отворена сметка, рекламодателя може да промени бюджета си по всяко време.

Google Adwords е високоефективна форма на реклама, която дава изключителни възможности за насочване на рекламите към точно определени целеви групи; абсолютен контрол върху разходите за кампаниите – компаниите плащат точно толкова, колкото искат; достъп до всички данни и рекламни текстове и възможност за тяхната промяна по всяко време, както и пълен отчет на резултатите.

Когато възможностите на Google AdWords се използват рационално и максимално, рекламните кампании могат да имат изключително висока възвращаемост на инвестициите (ROI).

Функции и предимства при използването на Google AdWords

Google AdWords е инструмент, който популярната търсеща машина предлага на всеки собственик на уеб сайт, за да осъществяване на своите рекламни кампании при относително ниски разходи, чрез рекламни съобщения, които се появяват в колоната на спонсорираните линкове на страницата на резултатите от търсенето в Google.

Google AdWords се счита за форма на директен маркетинг, чрез който компаниите комуникират директно е клиенти и крайни потребители.

Директният маркетинг позволява да се достигне до определена целева група, чрез предприемане на целенасочени действия, като се използват серия от интерактивни инструменти, като по този начин се получават точно измерими резултати.

Повече от един милиард души в света използват Интернет, следователно всеки от тях би могъл да бъде потенциален клиент за компанията, която възнамерява да осъществи рекламна кампания чрез Google AdWords.

Много важно за компанията е да се възползва от този инструмент и за нуждите на рекламната си кампания, която цели да достигне до потребителите в чужбина, тъй като дава възможността да се достигне до всеки Интернет потребител чрез едно рекламно съобщение на английски или на друг език, като разходите са в приблизително същите като тези за провеждането на една национална рекламна кампания.

За разлика от органичното търсене, което е напълно безплатно, в колоната на спонсорираните връзки публикацията е платена.

Понастоящем Google предоставя първите редове (което означава на първа позиция) от лявата страна на страницата е резултатите от търсенето, където според някои проучвания върху т.нар. технология “eye-tracking”, вниманието на Интернет потребителя се фокусира в най-голяма степен в колоната отдясно на страницата, където се появяват рекламните съобщения в търсещата машина.

AdWords предоставя редица предимства, особено за малките и средни компании, които имат възможността да бъдат откривани от потенциални клиенти, без да се натоварват много маркетинговите им бюджети.

Рекламните кампаниите в търсачките постигат конкретни резултати, те могат точно да идентифицират целта и за разлика от рекламата в традиционните медии, се заплащат само при конкретни действия от страна на потребителите.

Не се изисква предварителна, задължителна инвестиция: всичко, което е необходимо за кампанията е съставянето на кратко съобщение и участие в търгове за закупуване на ключови думи, които да бъдат свързани е рекламата на компанията.

Планираните рекламни кампании в търсещите машини като Google намират потенциалния клиент в точния момент, в който той проявява специфичен интерес към конкретен продукт или услуга, чрез своето търсене.

Предимствата на този инструмент за малките и средни фирми са следните:

  • Ниски разходи;
  • Бързина;
  • Гъвкавост;
  • Контрол;
  • Достигат до точната аудитория.

 

Въпреки това, този инструмент има и някои негативни аспекти, е които компаниите трябва да се съобразяват при планирането на рекламните си кампании.

 💡 Тъй като програмата е инструмент на Google, рекламните съобщения се появяват само в страниците е резултати от търсенето и на тези на свързаните е него уеб сайтове, следователно трябва да се има предвид, че ползвателите на други търсещи машини и директории няма да ги видят и няма да бъдат запознати е офертите или промоциите, които се предлагат.

 💡 Този недостатък, обаче, може да бъде преодолян от собственика на уеб сайта, чиято цел е да се представи на аудиторията на други търсещи машини – например, ако има намерение да публикува реклами в Yahoo, инструментът, който трябва да използва е Yahoo search marketing.

 💡 Друг проблем на AdWords е т.нар. клик измама (Click Fraud) или вид Интернет престъпление, което се извършва, когато едно лице или програма имитира легитимен потребител на уеб браузър, кликвайки върху рекламата, е цел да му бъде заплатено, без да има действителен интерес към самата реклама. Смята се, че процентът на тези измамни кликове е около 15% от общия брой.

Много компании решават да се съсредоточат единствено върху органичното търсене, избирайки да инвестират само в своя уеб сайт и популяризирането му.

Това в никакъв случай не е от полза за компанията, която произвежда продукти, търсени от потребителите, но заема ниско място в списъка е резултатите от търсенето. Както вече бе споменато, потребителят на дадена търсеща машина се ограничава най-често само е резултатите от естественото търсене, публикувани на първата страница.

Много е важно да се имат предвид тези аспекти при планирането на една стратегия, съответстваща на маркетинговите цели на организацията.

Използването само на програмата AdWords не е достатъчно – необходимо е то да се интегрира с едно добро органично позициониране с правилна SEO стратегия.

За разлика от случая, когато Интернет ползвателят е решил да извърши търсене в Google и “обикновеното” търсене най-често го насочва към началната страница уеб сайта, тази програма дава възможността да се отправи едно различно послание, много по-конкретно и насочено към специфични целеви групи, за разлика от останалите потребители на уеб сайта, които са насочени към различен целеви URL.

В интерес на организацията е да използва допълнителен маркетингов инструмент, който й позволява да представя своите продукти на потенциалните клиенти, без използването на помощта на професионалисти, за което са необходими много по-големи разходи.

Рекламата, осъществена чрез AdWords, се изправя, обаче и оред някои проблеми и може да стане безполезна, ако уеб сайтът на компанията не е реализиран е конкретната цел да бъдат превърнати посетителите (или потенциалните клиенти) в купувачи.

Следователно, дори и увеличавайки максимално инвестициите в реклама, могат да бъдат получени като резултат голям брой посещения на корпоративния уеб сайт, но без никакъв ефект на възвръщаемост на инвестициите.

За да сведе до минимум опасността от тази негативна перспектива, компанията би трябвало да си постави две цели, а именно:

 ➡ Увеличаване на инвестициите за реклама в AdWords, използвайки представените стратегии за SEO.

 ➡ Да разработи уеб сайт или отделна уеб страница, която да може да убеждава посетителите да извършат желаното от организацията действие – покупка, абонамент за бюлетин, участие в проучвания, анкети, социални общности и т.н.