Защо бизнесът иска SEO услуги?

[SEO Маркетинг] = [Seo Оптимизация  ] + [Допълнителни ценности на SEO Решения]

Бизнесът поръчва SEO услуги за да печели повече.

Бизнесът като цяло никога не е против «за пари» «да «купи повече пари».

Какъв продукт в сферата на SEO услугите получава бизнесът, обръщайки се към агенцията?

В зависимост от опита, всяка агенция предлага различни продукти като SEO услуга.

Всички тези продукти най-често се наричат еднакво – SEO, «SEO оптимизация», «оптимизация на сайта за търсачки». Но самите продукти се различават с целите си, начина на работа, комплекс задачи.

Какви продукти в сферата на SEO услугите присъстват на пазара?

За удобна диференциация на продуктите в сферата на SEO услугите ще ги разделим условно на 2 типа:

 [Seo оптимизация ]

На пазара на SEO услугите продуктите от тип [Seo оптимизация ] все още са доста популярни.

Нека разгледаме основните различия между тези два типа продукти.

➡ Какво прави агенцията, предлагаща [Seo оптимизация ] със сайта на клиента за постигане на целта?

➡ Работата на агенцията, предлагаща [Seo оптимизация ], се състои в това да подобри позициите на сайта на клиента по предварително определени фрази.

Защо не може да се работи, поставяйки си за цел «да подобрим позициите на сайта на клиента по предварително определени фрази»?

За да отговорим на този въпрос е достатъчно да знаем позицията на търсачките:

Яндекс не манипулира позициите на сайта (страници) по никакви ключови думи, никога и на никой не ги продава и не гарантира.

Никой не може да гарантира първо място в резултати от търсенето в Google. Пазете се от оптимизатори, които обещават доброто класиране въз основа на “добрите отношения” с Google и рекламиращи “приоритетна регистрация” в Google.

 [Seo маркетинг ]

Какво прави агенцията, предлагаща [Seo маркетинг ], със сайта на клиента за постигане на целта?

Работата на агенцията предлагаща [Seo маркетинг ], се състои в това да подобри видимостта на сайта на клиента в ниши, на които той наистина отговаря в очите на клиента, от гледна точка на алгоритмите на търсачките.

Към кого е насочена работата в [Seo оптимизация ] и [Seo маркетинг ]?

В [Seo оптимизация ] основна грижа – работа с търсачката. Ползваемост на сайта и ползите от него отиват на заден план.

В [Seo маркетинг  ] се работи за посетителите на сайта.

В този случай до колкото е възможно се изпълняват препоръките на търсачката.

Какви действия включва продуктът [Seo оптимизация ]?

 1. Подбор на определени ключови фрази.
 2. Създаване на SEO текст с тези фрази.
 3. Извършване на лека вътрешна оптимизация.
 4. Използване на автоматична/полуавтоматична външна оптимизация, т.е. закупуване на връзки.
 5. Задълбочено проучване на семантиката на проекта: влияние върху структурата на сайта, създаване на нови целеви страници за малки групи от ключови фрази.
 6. Технически одит на сайта.

 

Работа с контент съдържание

 1. Задаване на насоки за създаване на съдържание.
 2. Увеличение на релевантността на целевата страница по отношение на ключовите фрази.
 3. Контрол на причините за технически грешки на сайта и решения.
 4. CRO (Conversion Rate Optimization).
 5. Органичен линкбилдинг.
 6. Одит на външна линк маса.
 7. Работа с бизнес фактори.
 8. Добавяне на необходимите «маркери», които се взимат предвид от търсачката.
 9. Работа с поведенчески фактори.
 10. Работа със социални фактори – социални сигнали.
 11. Задаване на насока на развитието за маркетинг екипа (или собственика) на интернет-проекта с оглед развитието на сайта.
 12. Анализ чрез системи за уеб анализ, дефинирани KPI и ROI.

Видимост на сайт – показател, който е пропорционален на броя и популярността на ключовите фрази, по които може да откриете сайта в резултатите от търсенето. Това означава, че колкото повече ключови фрази са в топа и колкото са по-популярни тези търсения, толкова по-висока ще е видимостта на сайта. Сам по себе си този показател под формата на число или процент не носи особенна полезност. Но с помощта на видимостта, може да сравняваме сайтове- конкуренти помежду си.

С какво е уникален продукта SEO Маркетинг?

[SEO Маркетинг] = [Seo Оптимизация  ] + [Допълнителни ценности на SEO Решения]

[Допълнителни ценности на SEO Решения] = [Унифицирани действия за увеличаване на продажбите] + [Подобряване на условия за работа на клиента] + [бранд SEO Решения]

SEO Маркетинг – това е:

 • Унифицирани действия за увеличаване на продажбите
 • Проверени «комплексни практики» за подобряване на бизнеса на клиента.
 • Нашите специалисти предоставят изчерпателна информация за организация на работата на копирайтинг отдела от страна на клиента.
 • Подобряване на условия за работа на клиента
 • Контрол на достъпността на сайта
 • Уведомления по процеса на работата
 • Подробен и в същото време лесен за разбиране анализ
 • Уведомяване за баланса
 • Възможност за обратна връзка с клиента въз основа на получените
 • Ежемесечен контрол на KPI

Бранд SEO Решения това е онлайн маркетинг за бизнеса

[Бранд SEO Решения] – това са онези принципи за работа, които растяха с нас от 2006 година и се превърнаха в неразделни свойства на нашите услуги:

ROI-ориентация.

 • Съвременна и оптимизирана организация на труда. Отработени бизнес процеси.
 • Автоматизация.
 • Опит.
 • Прозрачност.
 • Синергия на специалистите.
 • Постоянно обучение на специалистите
 • Мащабен ефект.
 • Системен подход.
 • Единствено правилен за бизнеса
 • Продукт на пазара на SEO услугите