потребителско преживяване SEO Решения

Какво представлява потребителко преживяване?

Потребителско преживяване е широк термин, който се използва, за да обяснят всички аспекти на опита на потребителя, включително интерфейс, графики, промишлен дизайн и физическото взаимодействие.

Това е много повече от дизайн и добра визия.

То има замисъл, който чрез интерактивност предава информация с послание. По този начин потребителят асимилира много по-лесно информацията и тя става в пъти по- достъпна и seo оптимизирана.

Изпитвайки чувства при преглед на сайт или при получаване на информация по друг начин, вниманието на потребителя се задържа много повече. Причина за това е неговото активно участие в сайта.

Най-просто обяснено преживяването е начина, по който потребителите възприемат сайта и усещанията, с които остават спрямо него докато го разглеждат.

Много често при избора на дизайн стои въпроса дали потребителят трябва да се ангажира с всичките ефекти и приумици на даден сайт или дадения сайт да предлага пълна информация. В интернет e трудното изграждането на емоционалнa връзкa с клиента.

Особено когато няма комуникация. Затова трябва да се акцентира върху елементи в дизайна на сайта,  които биха могли да предизвикват положителни емоции. Компенсирайки до известна степен пряката комуникация.

Потребителското преживяване се отнася до прилагането на проектантските практики, ориентирани към потребителите, за да генерират предсказуем и желан дизайн, на базата на цялостен анализ на опита на потребителите.

В повечето случаи обхваща напълно традиционен дизайн на взаимодействието човек-компютър и го разширява чрез решаване на всички аспекти на даден продукт или услуга, които се възприемат от потребителите. Дизайнът, основан на потребителско преживяване, има корени в човешкия фактор, акцентиращ на взаимодействието между потребители и машини.

Терминът специално “User Experience” навлиза в началото на 90-те години с разпространението на компютри на работните места. Терминът “дизайн на потребителския опит” рязко навлиза след началото на ерата на информацията.

Визуален дизайн, също известен като графичен дизайн, дизайн на комуникация или визуална комуникация, представлява естетиката или “изглеждане на базата на чувства” и е в основата на всеки потребителски интерфейс.

Графични елементи, като например “външен вид” често се възприема като визуален дизайн.

Целта е да се използват визуални елементи като цветове, изображения, типография и символи, за да предадат послание към своята публика. Уеб дизайна и визията на уеб сайта могат да привлекат аудиторията, но и да я отхвърлят.

За да е значим един сайт за потребителското преживявaне трябва да е съобразен с демографски и социални особености, като националност, пол, възраст, интереси на клиентите и с техническото оборудване на аудиторията.

Важно е да е балансиран без да се прекалява с графичните елементи, защото навигацията става по-трудно достъпна и за потребителите е трудно да достигнат до търсената информация.

Задължителен елемент е да е съвременен. Потребителите биха отправили запитване само ако са сигурни, че информацията е актуална. Това не може да се постигне, ако сайта не е със съвременна визия и оформление.

Уеб дизайна трябва да е  съобразен с корпоративната идентичност, за да бъде разпознаваем е необходимо офлайн имиджа да отговаря на онлайн представянето. Дори най-красивия дизайн на света е безсмислен ако не е лесен за ползване. Основната задача на всеки дизайнер е да направи продукта си лесен за употреба.